Obsah fóra DAMyko
Domov Amatérských Mykologů
Noviny

Woldmaria filicina - Číšovec pérovníkový  Zaslal: J_Tull @ pá 10. srpen 2018 9:26 
Zajímavá houbička, rostoucí téměř výhradně na kapradině pérovníku pštrosím, konkrétně v dolní části již odumřelých řapíků listů.

Diskuse »  

Gymnopilus picreus - Plaménka poprášená  Zaslal: no-X @ čt 26. července 2018 23:51 
Saprotrof na dřevu smrku, od podobné (ale drobnější, v průměru světlejší a vzácnější) plaménky drobnovýtrusé (Gymopilus bellulus) se liší většími výtrusy.
 • Gymnopilus picreus - 8-11 × 5-7 mí
 • Gymopilus bellulus - 4-6 x 3,0-4 mí

Diskuse »  

Boletus pinophilus - Hřib borový  Zaslal: Jiří Janda @ po 23. července 2018 15:08 
Reliktní bor na skalnatém podloží. Na lokalitě nalezen poprvé, ale dlouho očekáván Smile

Diskuse »  

Phaeocollybia lugubris - Kržatka špičatá  Zaslal: no-X @ so 14. července 2018 21:07 
kržatka špičatá = kořenatka špičatá

Jeden ze šesti druhů rodu Phaeocollybia / kořenatka, který se vyskytuje v České republice. Všechny rostou nejraději ve smrčinách, především takových, které nebyly příliš poškozené kyselými dešti a které jsou bohaté na ektomykorhizní druhy hub. Všechny se nápadně často vyskytují na místech, která jsou rozhraním staré a mladé smrčiny, mnohdy v okolí starých pařezů. Přesto by podle některých ukazatelů mělo jít o druhy mykorhizní. Všechny druhy mají podobný vzhled - tvoří nápadně hladké plodnice, za vlhka slizké, s válcovitým kořenujícím třeněm

Phaeocollybia lugubris - kržatka / kořenatka špičatá má poměrně nevhodné české jméno, protože ze všech šesti tuzemských druhů je nejméně špičatá, hrbolek na klobouku je často oblý. Ze všech šesti tvoří nejmohutnější plodnice s nejsilnějším třeněm. Rozměrově jsou variabilní, klobouk může mít v průměru 2-8 centimetrů, zbarvený je krémovookrově s nádechy do žluté, pleťové, hnědé... Nadzemní část třeně je válcovitá (vrchní část světlejší), podzemní může být přes 10 cm dlouhá, hluboce kořenuje a zužuje se. Aroma je výrazně ředkvové.

V Červeném seznamu je jako zranitelný druh (tj. nejníže ze všech šesti druhů), zároveň je nejhojnější. Uvádí se jako druh kyselých půd, ale znám i jednu lokalitu na vápenci (bohatou na vápnomilné mykorhizní houby).

Diskuse »  

Cupulina ascophanoides - Žlutokosmatka  Zaslal: no-X @ pá 06. července 2018 14:23 
Do 3-4 mm velká apothecia, okrově béžová, po obvodu jakoby vláknitá nebo potrhaná.

Rostly na holé půdě se začínajícím mechem. U lesní cesty štěrkované vápencem, pod smrky.

Spóry zhruba 17,8 x 10-11 mí, eliptické, někdy naznačeně elipticky-vřetenovité, povrch hladký. Bez kapek. Parafýzy rovné, na konci rozšířené asi až na 6,5 mí.

Diskuse »  

Otidea minor - Ouško menší  Zaslal: no-X @ st 04. července 2018 23:24 
Zakládám nové téma. Houba uvedená v tématu Otidea leporina var. minor je podle mého názoru s ohledem na makro i mikro znaky Otidea tuomikoskii (což platí i pro Otidea leporina var. minor na myko.cz)

Otidea minor je druh makroskopicky blízký Otidea phlebophora, od nějž se liší méně zvrásnělými bázemi u některých plodnic zcela hladkými, trochu jiným odstínem žluté (méně sytým a teplejším).

Plodnice byly nalezeny na Českokrumlovsku na stinném svahu ve smrčině u lesní cesty lemované lískou, sem-tam břízou. Cesta asi byla kdysi štěrkovaná vápencem. Krom této houby na ní rostla Helvella confusa, Helvella ephippium, Helvella atra, Pulvinula convexella s. l., Tarzetta velata, Humaria hemisphaerica (od oka) a nedaleko i nějaké drobné černé pezizomycety s bradavčitými výtrusy, které zatím odolávají pokusům o určení.

Mikroznaky a pěkné fotografie mají třeba Italové.

Diskuse »  

Ascobolus carbonarius - Hovník spáleništní  Zaslal: no-X @ čt 21. června 2018 23:07 
Askomycet rostoucí na spáleništích a jednorázových ohništích. Tvoří drobnější okrouhlé plodnice, které jsou barevně variabilní a v pozdějším stádiu vývoje vcelku nenápadné. Mohou být olivově žluté, žlutohnědé, hnědé a hnědofialové. Rouško (thecium) v dospělosti kryjí tmavé tečky, které jsou patrné spíš pod lupou nebo v detailu.
Pozná se mikroskopicky podle cca 20mí dlouhých eliptických spór, které jsou v Melzerově činidle nápadně hnědé a bradavčité. Podle Lucky Zíbarové na spáleništích roste také drobnější Ascobolus pusillus s kratšími spórami.
Snímek pochází z méně než rok starého jednorázového ohniště, kde byly pálené větve listnáčů a kde společně s hovníkem začíná i nějaká spálenitka, kterou zatím nemám dourčenou.

Diskuse »  

Buchwaldoboletus lignicola - Hřib dřevožijný  Zaslal: J_Tull @ po 18. června 2018 11:29 
Můj postesk z roku 2014 je už od loňska minulostí. Loni jsem totiž objevil novou lokalitu, kde tenhle hřib roste.
17.9.2017 - 3 plodnice
17.6.2018 - zatím jedna plodnice, tatáž lokalita, ale 100 metrů od loňského místa.
Škrábanec do rourek okamžitě zmodrá, po chvilce téměř zčerná. Na obou místech roste hřib dřevožijný téměř v kořenových nábězích modřínů, ve vzdálenosti asi metr od plodnic hnědáka Schweinitzova. 2017 - u paty obřího modřínu, 2018 - u paty (pravděpodobně) modřínového pařezu.

Diskuse »  

Helvella confusa - Chřapáč podobný  Zaslal: no-X @ pá 15. června 2018 23:09 
Jeden z mála druhů chřapáčů, kterému letos nevadilo čekat na vláhu. Nová lokalita na Českokrumlovsku.

Diskuse »  

Anthracobia maurilabra - Spálenitka  Zaslal: no-X @ pá 15. června 2018 23:09 
Další druh spálenitky. Tato rostla na lesním spáleništi po jehličnanech asi šest týdnů od ohně. Elipsovitě vřetenovité výtrusy 16-21 x 8,5-9. Všiml jsem si, že co klíč, to jiné údaje o chlupech. Domnívám se, že důvodem bude to, že chlupy na obvodu apothecia jsou krátké a zakončené široce (proto někde údaje o průměrnu až 20 mí), kdežto na ploše excipula jsou dlouhé a užší (proto jinde údaje do 10 mí). Tvar spór a mikroznaky vcelku dobře odpovídají tomuto a tomuto.

Diskuse »  

Neoboletus luridiformis var. junquilleus - Hřib kovář žlutý  Zaslal: Jiří Janda @ čt 14. června 2018 9:13 
Jak již bylo výše uvedeno, tato xanthoidní forma kováře vždy potěší. Na lokalitě byl nalezen poprvé. Většinou tam roste jen B. reticulatus a klasický N. luridiformis. Jde o starou bučinu svažující se k potoku s vtroušenou břízou a smrkem.

Diskuse »  

Melastiza carbonicola - Mistička spáleništní  Zaslal: no-X @ pá 08. června 2018 19:49 
Jedna z oranžových mističek, která může růst na půdě (krom spálenišť, odkud byla popsána). Na půdě se lze setkat s alespoň šesti druhy, z nichž většinu je třeba mikroskopovat, krom prvního mají plodnice přes 5 mm velké:

 • Melastiza flavorubens - málé plodnice (2-4 mm) i výtrusy (15-17 x 7-8)
 • Melastiza latispora - malé síťnaté výtrusy (12-16 x 9-11)
 • Melastiza scotica - velké výtrusy (23-28 x 13-14)
 • Melastiza asperula - bradavčité výtrusy 17-21 x 8-10,5, špičaté chlupy
 • Melastiza cornubiensis / chateri - síťnaté výtrusy 17-19 x 9-11, oblé chlupy
 • Melastiza carbonicola - velmi vysoce síťnaté výtrusy 14,5-18 x 7-10, oblé chlupy

Výrůstky na výtrusech dosahují kolem 3 mikronů, zvlášť poblíž vrcholů. Plodničky mají kolem centimetru.

Diskuse »  

Chrysomphalina strombodes - Kalichovka žlutolupenná  Zaslal: no-X @ pá 08. června 2018 19:48 
Trochu atypický nález z borového opadu.

Diskuse »  

Phaeomarasmius erinaceus - Kržatka ježatá  Zaslal: no-X @ pá 08. června 2018 19:45 
Z větvičky ležící na hrázi s duby. Dubová ale asi nebude, možná zavlečená z jiné části hráze, kde jsou i další dřeviny. Mikroskopováno (makroskopicky údajně stejná P. borealis má kratší a hlavně užší výtrusy).

Diskuse »  

Anthracobia tristis - Spálenitka  Zaslal: no-X @ čt 31. května 2018 19:07 
Rod Anthracobia je převážně antrakofilní, roste na spáleništích a ohništích relativně brzo po ohni. V literatuře se uvádí asi šest zástupců tohoto rodu, které se vyskytují nebo by se mohly vyskytovat na našem území (celkově jich je z Evropy popsaných více, ale nemám tušení, jestli jde o dobré druhy nebo jestli vůbec ve střední Evropě rostou). Těch šest je:
 • Anthracobia macrocystis - spálenitka ohništní neboli krátkochlupá
 • Anthracobia maurilabra - spálenitka
 • Anthracobia melaloma - spálenitka uhelná
 • Anthracobia subatra - spálenitka černavá
 • Anthracobia tristis - spálenitka
 • Anthracobia uncinata - spálenitka

A. subatra má černé plodnice, takže zůstává pět žlutooranžových druhů. A. uncinata má jako jediná zakroucené parafýzy a ještě malé spóry (10-12x5-5,5). Zbývají čtyři. Z nich má nejmenší spóry (14-17x7-9,5) A. melaloma (mikro např. zde). Zbývají tři, z nichž všechny mají spóry v průměru kolem 18-19 dlouhé. A. tristis má oproti ostatním válcovitější spóry, méně vyklenuté (snímek např. zde - klik na oranžové tlačítko). Pro rozlišení zbývajících dvou už velikost a tvar výtrusů nepomůže, klíčové mají být chlupy na povrchu (vnější straně excipula) a okrajích. A. macrocystis má mít chlupy krátké, tlusté, nenápadné a při zasychání kolabující (40-60x5-20, mikro např. zde). A. maurilabra má mít chlupy dlouhé, tenčí, silnostěnné a vytrvávající i u exsikátových položek (40-120x3-10, mikro zde).

Plodnice na fotkách mi vycházejí na A. tristis, která nemá české jméno. V překladu by to byla spálenitka smutná. Plodničky, které jsem našel v parku v díře po vypáleném pařezu loni padlého listnáče, ale působily vcelku vesele.

Diskuse »  

Lactarius zonarius - Ryzec kruhatý  Zaslal: no-X @ ne 27. května 2018 21:19 
Květnový ryzec a ještě navíc pásovaný si neodpustím. Nalezl Jirka Janda na hrázi malého rybníčku při společné vycházce po jarních mykologických krásách Vodňanska.

Diskuse »  

Gymnopus aquosus - Penízovka vodnatá  Zaslal: Josef Chalupský II @ po 21. května 2018 21:56 
Penízovky skupiny Gymnopus dryophilus (Penízovka dubová), Gymnopus aquosus (Penízovka vodnatá) a Gymnopus ocior (Penízovka hnědá) se od sebe nesnadno rozlišují. Kloboučky všech tří druhů mají hygrofánní povahu. Vysycháním se stávají výrazně světlé (Obr.1). Jako typický znak pro aquosus se uvádí nápadné rozšíření dolní části třeně (Obr.2). Nález je z dubového porostu prakticky bez trávy.

Diskuse »  

Gymnopus ocior - Penízovka hnědá  Zaslal: Josef Chalupský II @ po 21. května 2018 21:32 
Na stránkách DAMyko najdeme tento druh pod několika českými jmény: penízovka hnědá, penízovka rýhovaná, penízovka srostlá a penízovka žlutolupenná. Plodnice jsou zbarvením klobouku dost variabilní. Ani determinace mikroskopem nemusí být (bez potřebných zkušeností) jednoznačná. Nález pochází z řídkého porostu s dubem, vrbou, břízou, atd.

Diskuse »  

 Zaslal: no-X @ čt 10. května 2018 14:37 
Další nová lokalita - zasychající plodnice na mrtvých osikách (stojících a zakleslých) v širším okolí rybníku Bezdrev.

Pro zajímavost menší rekapitulace:

V české literatuře ji nejspíš poprvé uvádí Pilát ve své monografii Hlíva (Atlas hub Evropských) z roku 1935, kde ale zmiňuje jen dvě zahraniční lokality a houbu uvádí jako "Druh v Evropě nesmírně vzácný". První nález z území republiky, konkrétně z Moravy, pochází z roku 1943 (leg. A. Procházka, Tetčice u Rosic) a publikoval jej F. Šmarda v roce 1944. Na tomto nálezu je zajímavé, že substrát byl původně určen jako dub, ale podle kousku dřeva na exsikátu údaj opravil E. Opravil na topol. Další nálezy, konkrétně z Moravy a Slovenska, publikovali v České mykologii (1965 / č. 1) Kotlaba s Pouzarem. Řadili ji tehdy "k nejvzácnějším hlívám - a to nejen u nás". V Čechách byla hlíva čepičkatá nalezena poprvé až v 90. letech 20. století (několik lokalit ve východních Čechách, viz ČS). V jižních Čechách ji nalezl 2017 V. Pravda. Letos (2018) přibyly další tři lokality... Vzhledem k tomu, že jsem teď viděl několik osikových kmenů, o které s "pere" hlíva čepičkatá s outkovkou Trogovou a vypadá to, že hlíva dokonce vítězí, bych se nedivil, pokud by se vůbec nedostala do příštího červeného seznamu.

Diskuse »  

Melanoleuca cognata - Tmavobělka žlutavá  Zaslal: MartinKL @ ne 22. dubna 2018 20:17 
Není jich tolik co loni, ale i v tom letošním suchu vyrazily na obvyklých místech.

Navíc tyhle se z kola hledají dobřeSmile

Diskuse »  

Byssonectria terrestris - Oranžovka vřetenovýtrusá  Zaslal: no-X @ st 04. dubna 2018 15:56 
V ČR roste několik druhů rodu Byssonectria, přinejmenším Byssonectria terrestris a Byssonectria fusispora. Některá literatura je dříve uváděla jako dva samostatné druhy, jiná je synonymizovala. Podle srovnávacích studií obou a následných biomolekulárních analýz jde skutečně o dva samostatné druhy.

S tím se veze několik problémů:
 1. Pro oba se používá shodné české jméno oranžovka vřetenovýtrusá.
 2. Oba jsou podobné.

Různá literatura uvádí různé způsoby rozlišení - podle substrátu, podle rozměrů spór, podle tukových kapek, podle subikula aj. Jiné články zase tvrdí, že se oba mohou sejít na stejném substrátu, oba mohou mít výtrusy podobně velké, oba mohou mít tukové kapky vyvinuté podobně, mohutnost subikula závisí spíš na substrátu než na druhu ap. Existuje ale jeden znak, který je dost stabilní a na první pohled odlišný: Živé parafýzy mikroskopované ve vodě.
 • Byssonectria fusispora - parafýzy prakticky rovné, živě cihlové (intenzivně červenooranžové)
 • Byssonectria terrestris - parafýzy na konci zahnuté (skoro jako hůl), jasně oranžové bez cihlových nebo červených tónů, světlejší

Makroskopicky jsou pak i plodnice zbarveny v průměru spíše žlutooranžově oproti spíše oranžovočerveným, ale to se týká průměru, ne krajních forem. Pak se ještě uvádí, že B. fusispora má plodnice hlubší, více hrnečkovité. Osobně si myslím, že vlákno Byssonectria fusispora je mixem obou druhů. Na snímku je mikroskopovaná B. terrestris.

Diskuse »  

Plectania melastoma - Ohnivec černý  Zaslal: Kraken @ ne 25. března. 2018 23:00 
Po letech marného hledání v mém okolí jsem dostal tip na ohnivce černé přímo v katastru města. A byly tam v nemalém množství, rostly na vysekaném šípkovém křoví.

Diskuse »  

Meottomyces dissimulans - Čepičatka hlízonohá  Zaslal: MartinKL @ so 03. února 2018 16:36 
Dnes poměrně velká skupina zcela čerstvých plodnic, které jsem si určil jako tento druh. Na okraji frekventované cesty pod - odhaduji - osikami. Znatelně mohutnější než kržatky, které rostly hned vedle.

Diskuse »  

Re: Ciboria coryli - Jehnědka lísková  Zaslal: Radek Doležal @ ne 07. ledna 2018 18:43 
Ciborie rostoucí na lískových jehnědách. Ciboria coryli a Ciboria amentacea. Jednoznačně se dají odlišit mikroskopicky, podle velikosti výtrusů.
C. coryli - (9,5) 13-19 x 6-8 um (dnes jsem naměřil 14-16 x 6,7-7,3 um)
C. amentacea - (7,5) 8-11 x 5-6 um
Ještě taková drobnost. C. coryli roste o něco dříve než C. amentacea. Nacházím ji v období od konce prosince do února, kdežto C. amentacea roste od konce ledna do března. Vše záleží jak dlouhá a tuhá je zima. Dále C. coryli má taky o něco málo subtilnější a tmavší plodničky a neroste jich tolik pospolu. Naopak C. amentacea nemá tak masité plodničky, jsou o krapet světlejší a je jich vždy pod lískou jak naseto. Někdy je okraj plodniček lehce pýřitý. Přeji dobré nálezy. Pro ukázku jsem zařadil fota obou druhů

Diskuse »  

Ramaria largentii - Kuřátka horská  Zaslal: no-X @ st 27. prosince 2017 21:39 
Vzácný druh horských až podhorských smrčin a jedlin. Preferuje lokality nepoškozené kyselými dešti, nebo s alkalickým podložím. V encyklopediích a na internetu jsou většinou uváděné snímky mladých plodnic, které bývají sytě oranžovožlutě zbarvené, ale vzrostlejší plodnice jsou evidentně takto bledší. Od mnoha (ale ne všech) podobných druhů je odlišuje růst po jehličnany a větší výtrusy (10-15 x 4-6 mí. V Červeném seznamu jako CR. Za určení děkuji O. Jindřichovi.

Diskuse »  

Ramaria lutea - Kuřátka nažloutlá  Zaslal: no-X @ st 27. prosince 2017 21:38 
= Ramaria pallidosaponaria - kuřátka zrosolovatělá = bledoslizká. Jde o (až sírově) žlutý druh kuřátek, která rostou ve smrčinách (buďto na lokalitách, které příliš nepoškodily kyselé deště, nebo tam, kde je alespoň mírně alkalické podloží), případně pod buky. Tyto jsou ze smrčiny s vytroušenou borovicí. V Červeném seznamu jako R. lutea v kategorii DD. Určil J. Burel, potvrdil O. Jindřich, oběma děkuji.

Diskuse »  

Hnojník Romagnesiho - Coprinopsis romagnesiana  Zaslal: Jiří Janda @ pá 08. prosince 2017 10:24 
Tento blízce příbuzný druh hnojníku inkoustovému se objevil v nábězích velkého pařezu javoru mléč. Rostl na otevřeném stanovišti v parku v centru města. Za určení děkuji M. Beranovi.

Diskuse »  

Geastrum schmidelii - Hvězdovka pastvinná  Zaslal: Jirka Kohl @ ne 26. listopadu 2017 18:47 
Dlouho tu žádná nebyla. Několik desítek plodnic na lokalitě v českém středohoří.

Diskuse »  

Geastrum hungaricum - Hvězdovka uherská  Zaslal: Jirka Kohl @ ne 26. listopadu 2017 18:44 
Po několika letech na stejné lokalitě jedna plodnice

Diskuse »  

Entoloma turbidum - Závojenka buřičská  Zaslal: MartinKL @ pá 17. listopadu 2017 21:15 
Občasný výskyt v jehličnatém (zejména smrkovém) lese v okolí Kladna.

Předchozí plodnice odhadnuta na fb L. Zíbarovou jako tento druh (tj. závojenka buřičská) a po prohledání dostupných informací si troufám to sem dát takhle přímo.
Pokud je určení chybné nebo nedostatečné, tak prosím přesunout nebo smazat.

Diskuse »  

Otidea tuomikoskii - Ouško Tuomikoskiovo  Zaslal: mara73 @ po 13. listopadu 2017 0:08 
Ve smrčinách rostoucí ouško s okrově zbarvenou vnitřní plochou plodnice. Oproti o. zaječímu je vnější část výrazněji zrnitější, starší plodnice na okrajích hnědnou. Plodnice většinou štíhlé, rostoucí většinou pospolu ale i jednotlivě, na výšku do 4cm. Bohužel lokalita už zaniká, dochází k plošné těžbě.

Diskuse »  

Cystoderma carcharias - Zrnivka žraločí  Zaslal: MartinKL @ čt 09. listopadu 2017 21:34 
Dnes v okolí Kladna - jehličnatý les, skupina asi 6 plodnic.

Jedna u pařezu tedy lépe fotitelná.

Diskuse »  

Hygrocybe reidii - Voskovka Reidova  Zaslal: no-X @ so 28. října 2017 23:01 
Středně velká příjemně oranžová voskovka. Povrch není slizký, spíše suchý, třeň je zbarvený žlutooranžově, lupeny postupně dostávají žlutavý až oranžový odstín a jsou široce přirostlé ke třeni. Střed klobouku není průsvitný jako u leckterých žlutavých až oranžových druhů (v. vosková, slizonohá, citronová, mírná...). Okraj klobouku bývá u dospělých plodnic trochu nepravidelný, více či méně "okousaný" (dobře viditelné tady). Za čerstva, ale někdy až při zasychání, vydává zvláštní nasládlou vůni.

Jak je to s její vzácností, nedokážu posoudit. Co se jižních Čech týče, je jedna lokalita uvedena v Červeném seznamu, dvě se našly letos, ale nevybavuju si, že by za předchozích pět let někdo mluvil o jiném jihočeském nálezu. Někteří mykologové ji ale za nijak extra vzácnou nepovažují, takže patrně kdesi roste ve větší míře. Červený seznam: CR.

Plodnice pocházejí z vlhké sekané mechaté louky mezi lesem a rašeliništěm poblíž rybníka. Zmíněný druhý letošní jihočeský nález pochází ze Šumavy ze svažité lesem stíněné SZ orientované louky ve více než 800 m n. m.

Diskuse »  

Biscogniauxia marginata - Káčovka lemovaná  Zaslal: no-X @ so 21. října 2017 21:38 
Přidávám pár fotek káčovky lemované, kterou jsem našel na zakleslých větvích třešně na hrázi rybníku s duby. Plodnice na prvním snímku vypadaly obvykle, ale na jedné větvi (2. a 3. snímek) se lišily, neprorážely kůru jednotlivě, ale ve skupinách, byly spíše podlouhlé a mladší z nich měly okraj trochu podobný jako káčovka jeřábová. Výtrusy ale mají stejné, široce elipsovité, skoro kulaté, na pólech oblé, nezašpičatělé, takže by to všechno měla být káčovka lemovaná. Zajímavé bylo to, že dužnina z těch protáhlých plodnic mi přebarvila kresylovou modř metachromaticky (fialově), kdežto dužnina z klasických plodnic ne (zůstala modrá). Předpokládám, že jde o důsledek stáří plodnic, které už byly vyluhované.

Diskuse »  

Biscogniauxia granmoi - Káčovka střemchová  Zaslal: no-X @ út 17. října 2017 18:58 
Oválná nebo plus mínus kulatá stromata jen s nepatrně zvýšeným okrajem. Často bývají lemovaná srolovanými nebo odloupnutými kousky kůry, kterou houba protrhává. Roste na mrtvých větvích a kmíncích střemchy obecné, především pokud jsou zakleslé. Další podobné druhy lze odlišit podle substrátu (Biscogniauxia simplicior - řešetlák, Biscogniauxia repanda - jeřáb aj., Biscogniauxia nummularia - buk) nebo tvaru (Biscogniauxia marginata). Vzácnější druh, první nález z ČR byl publikovaný až v době vydání Červeného seznamu.

Diskuse »  

Aleuria aurantia - Mísenka oranžová  Zaslal: MartinKL @ so 14. října 2017 19:28 
U Kladna přímo na cyklostezce. Zatím je nikdo nepřejel.

Diskuse »  

Hygrocybe psittacina - Voskovka papouščí  Zaslal: no-X @ st 11. října 2017 21:50 
I když se uvádí jako běžná, já ji nijak často nepotkávám.

Diskuse »  

Hygrocybe ceracea - Voskovka vosková  Zaslal: no-X @ st 11. října 2017 21:49 
Voskovka vosková se pozná podle téměř jednolitě zbarvených plodnic, které jsou po většinu doby růstu žluté, jen někdy v mládí naoranžovělé. Oproti trochu podobné voskovce slizonohé se liší menší průsvitoností klobouku, trochu statnějším třeněm bez slizu, menším podílem oranžových tónů, méně prosvítavými lupeny (u voskovky slizonohé navíc často prosvítají i trochu odlišnou barvou - třeba mírně oranžově oproti žlutému klobouku) a mírně sbíhavými lupeny. Okraj klobouku je trochu zoubkatý. Voskovka citronová je proti ní celkově slizká, v průměru větší a nemá sbíhavé lupeny. Červený seznam: DD.

Diskuse »  

Hygrocybe coccinea - Voskovka šarlatová  Zaslal: no-X @ st 11. října 2017 21:48 
Letos se na jihu daří voskovkám, ale červeným se dlouho nechtělo.

Diskuse »  

Spathularia flavida - Lopatička kyjovitá  Zaslal: nekdovitch @ čt 05. října 2017 13:34 
Letošní z rekultivace po lomové lokalitě Medard Libík pod modříny.

Diskuse »  

Panus conchatus - Hlíva fialová  Zaslal: Kraken @ so 30. září 2017 13:05 
Taky jsem na jednu pěkně vybarvenou teď narazil. Rostla rovněž na pařezu břízy na rekultivacích EPRU.

Diskuse »  

Hygrocybe fornicata - Voskovka výstřední  Zaslal: no-X @ st 27. září 2017 19:38 
Středně velká až velká světle zbarvená voskovka. Celkově bělavé zbarvení s šedavým, hnědavým nebo pleťovým přelivem na klobouku. Tvar klobouku je kuželovitý, lupeny nesbíhají. Během růstu se klobouk postupně rozprostírá a má tendenci se od okrajů roztrhnout. Někdy může vykazovat mírnou tendenci k červenání dužniny. Zvlášť starší plodnice vykazují aroma trochu připomínající starý hadr. Údaje v literatuře o preferenci vápencového podloží neodpovídá mojí zkušenosti ze dvou kyselých lokalit. Červený seznam: CR.

Jak ji odlišit od jiných bělavých voskovek:
 • voskovka panenská - menší, sbíhavé lupeny, klobouk nikdy není kuželovitý
 • voskovka Berkeleyova - sbíhavé lupeny, klobouk nikdy není kuželovitý

Jak ji odlišit od červenajících voskovek:
 • voskovka ovčí - tmavohnědé plodnice s šupinkatým kloboukem, který je zprvu zvoncovitý, později rozprostřený, není typicky kuželovitý, výraznější tendence k červenání
 • voskovka nepříjemná (červenající) - středně hnědé plodnice, klobouk v mládí spíš zvoncovitý než kuželovitý, pak rozprostřený, výraznější kontrast mezi barvou lupenů a klobouku, při rozprostírání se klobouk příliš netrhá, třeň tmavší

Pokud si do Google-obrázků zadáte vyhledat Hygrocybe ingrata, je mezi nimi několik obrázků špatně určených plodnic Hygrocybe fornicata.

Diskuse »  

Lactarius lilacinus - Ryzec lilákový  Zaslal: no-X @ út 26. září 2017 17:02 
Ryzec rostoucí na vlhkých až zamokřených stanovištích pod olšemi. Význačný masově růžovým až lilákovým kloboukem a třeněm s krémově oranžovým nádechem. Podobný ryzec osténkatý (Lactarius spinosulus) má na okraji klobouku výraznější chloupky a roste na podobných stanovištích, ale pod břízami. Červený seznam: EN.

Diskuse »  

Hericium erinaceus - Korálovec ježatý  Zaslal: mara73 @ po 25. září 2017 21:54 
Konečně jsem se dostal po delší době do lesa a byl jsem nadšen, několik druhů jsem viděl poprvé, mezi nimi tento korálovec. Trochu nestandartně rostl na padlém kmeni letitého buku, v acidofilní bučině.

Diskuse »  

 Zaslal: no-X @ ne 10. září 2017 22:31 
Přestože z lokality výše je známá H. virginea, nedalo mi to a velké plodnice, které jsou na snímku, jsem zmikroskopoval a H. virginea to není, jde o H. berkeleyi, také někdy označovanou jako H. pratensis var. pallida.

Existují různé diskuse i názory mykologů na to, zda se jedná o samostatný druh, nebo jen albinotickou varietu voskovky luční. Zkusil jsem hledat, zda byly publikované výsledky sekvenací. Našel jsem jen toto. Za předpokladu, že byly sekvenované houby určené správně (a že ty výsledky chápu správně), by skutečně mělo jít o samostatný druh, nikoli varietu H. pratensis. Správné jméno by pak bylo Hygrocybe berkeleyi.

To by docela sedělo i na chování této houby z jedné lokality, kde jsem našel staré velké plodnice H. berkeleyi, zatímco malinké H. pratensis teprve vyrážely ze země. Ještě jeden poznatek: Nikde jsem na to nenarazil, ale u některých plodnic, zvlášť těch mohutnějších, byly báze třeňů za cítit kumarinem, některé až karbolově.

Přidávám ještě pár fotek H. berkeleyi, která teď roste všude, kam zavítám. Tentokrát už vše mikroskopováno (u H. berkelley by většina výtrusů měla být pod 6,5 mí, u H. virginea většina přes 6,5 mí). Smile

Diskuse »  

Sparassis nemecii - Kotrč Němcův  Zaslal: no-X @ pá 08. září 2017 22:20 
Díky. Vlastně za to trochu můžu sám - když jsem to místo před dvěma týdny objevil a plodnice ještě byly mladší (a výrazně menší, nezkadeřené), dvě jsem odnesl na zkoušku, zda by šly lyofilizovat a uchovat jako exponát. Tehdy vypadaly takto. Pokud by tam zůstaly, současný tvar by byl jiný Smile

Diskuse »  

Hygrocybe berkeleyi - Voskovka Berkeleyova  Zaslal: no-X @ pá 08. září 2017 20:52 
Okraje luk zastíněné lesem, na více místech. Všechny plodnice měly podobné rozměry, viz listy kontryhelu vlevo dole.

Diskuse »  

Pluteus pouzarianus - Štítovka Pouzarova  Zaslal: no-X @ pá 08. září 2017 20:52 
Dvojník štítovky jelení, oproti které roste spíše na jehličnanech. Dále se liší absencí pachu po starých bramborách a mikroskopicky přezkami na přehrádkách hyf.

Diskuse »  

Spathularia flavida - Lopatička kyjovitá  Zaslal: Kraken @ st 06. září 2017 23:08 
Ano musím souhlasit ohledně místa výskytu. Tyhle jsou z rekultivací SD.

Diskuse »  

Russula viscida - Holubinka lepkavá  Zaslal: Jiří Janda @ út 05. září 2017 16:42 
Vzácnější druh větší holubinky, barevně dost variabilní. Tento druh nacházím každoročně, ale pouze na jediné lokalitě. Roste na jílovité lesní cestě v borovém vzrostlém lese se smrkem. Typickým znakem pro tento druh jsou rezavějící skvrny na třeni po poškození a při dotyku, jako i rychlá rezavá až hnědočervená reakce KOH na bázi třeně. Uvedena v Červeném seznamu v kategorii NT (téměř ohrožený druh).

Diskuse »  

Laccaria tortilis - Lakovka zakroucená  Zaslal: no-X @ so 02. září 2017 14:47 
Tento druh znám z mokřiny pod hrází rybníka (duby, vrby, osiky), z mechatého trávníku s voskovkami (opodál mladý buk a vzrostlá osika) a na snímku je z naplaveného písku u lesní cesty (smrk, dub, lípa). Zdá se, že se jí daří všude, kde je dočasně hodně vlhko.

Diskuse »  

Ramaria rubripermanens - Kuřátka načervenalá  Zaslal: Pantáta @ po 28. srpen 2017 17:00 
Po osmi letech lokalita stále plodí

Dnes obzvláště krásné plodnice...

Diskuse »  

Cortinarius balteatocumatilis - Pavučinec hnědofialový  Zaslal: no-X @ út 22. srpen 2017 21:48 
Světlá travnatá dubina v lesoparku, společně s velkým množstvím holubinky slanečkové. Humózní půda.

Diskuse »  

Hygrocybe acutoconica var. konradii - Voskovka (stálá) Konrádova  Zaslal: no-X @ ne 20. srpen 2017 23:14 
Někdy je uváděná jako varieta, jindy jako samostatný druh. Jde o voskovku s plus mínus kuželovitým kloboukem, vláknitým a neslizkým povrchem klobouku i třeně. U starších plodnic se klobouk rozprostírá a často trhá, takže kuželovitost není patrná.

Oproti voskovce kuželovité nemodrá / nečerná, oproti voskovce stálé má (var.) Konrádova kratší a širší (téměř kulovité) výtrusy.

S ekologií je to složitější. Uvádí se na chudých trávnících. Voskovku stálou znám z téměř holého vápence s porostem řebříčku a mateřídoušky. Tuto znám ze dvou nepříliš vzdálených míst - obojí jsou trávníky na bohaté půdě, navíc patrně s vyšším obsahem dusíku (pampelišky). Jedno místo, odkud jsou fotky, je v zástinu skupiny habrů, druhé je pod řídkými vzrostlými jasany. Nejmladší byly červené až oranžovočervené, středně velké oranžové, starší žluté a nejstarší, které vykukovaly z trávy, téměř vybělené.

Červený seznam: DD.

Diskuse »  

Hygrocybe irrigata - Voskovka kluzká  Zaslal: no-X @ út 15. srpen 2017 18:34 
Sekaný mechatý trávník na severním svahu, částečně zastíněný skupinou dubů. Tento druh jsem viděl prvně, ale je možné, že je z této lokality známý.

Diskuse »  

Gymnopus luxurians - Penízovka nádherná  Zaslal: Jiří Janda @ st 09. srpen 2017 13:26 
Vzácná penízovka nalezena na mulčovací kůře mezi keři Eonymus, tvořícími živý plot mezi chodníkem a trávníkem. Místo se nachází ve městě, na frekventované křižovatce, proto ty odpadky a igelity Confused Letos se objevila znovu na stejném místě. Pro úplnost přikládám i jednu fotku z loňska.

Diskuse »  

Pseudoboletus parasiticus - Hřib příživný  Zaslal: no-X @ pá 04. srpen 2017 19:30 
Rozcestí lesních cest nedaleko rybníka, dub, borovice, smrk, rostlo tam několik pestřeců, pesterců, pestrců či pestřců a na jedné ze skupinek začínaly.

Diskuse »  

Hygrocybe coccineocrenata - Voskovka vroubkovaná  Zaslal: no-X @ út 01. srpen 2017 18:03 
Plus mínus oranžově zbarvená voskovka s tmavými šupinkami na klobouku a sbíhavými lupeny. Roste obvykle v rašeliníku na otevřených stanovištích. Plodnice pocházejí z rašelinné loučky v lese. Podobná voskovka liškovitá (Hygrocybe cantharellus), která má i podobnou ekologii, nemá šupinky tmavé, ale zhruba v odstínech klobouku. Voskovka tmavošupinkatá (Hygrocybe turunda) by se měla lišit ekologií a růst spíš na sušších stanovištích (trávníky, kraje cest).

Červený seznam: EN (ohrožený druh).

Diskuse »  

Cantharellus cibarius - Liška obecná  Zaslal: MartinKL @ pá 21. července 2017 21:01 
V borových lesích kolem Mácháče snad nejčastější houba. Je jich tam mnoho mnoho.

Diskuse »  

Clavaria purpurea - Kyjanka purpurová  Zaslal: Kraken @ čt 20. července 2017 23:16 
Loni to z různých důvodů nevyšlo, ale letos už jsem nezaváhal. Kolem vysoká mechatá smrčina, cca 700 mnm. Byly v dobré formě a ani nedávné vysekání škarpy jim neublížilo.

Diskuse »  

Abortiporus biennis - Různopórka pleťová  Zaslal: no-X @ po 17. července 2017 20:14 
Jedna z trojice plodnic, která se zřejmě zkoušela maskovat za kuřátka lososová. Městský park, v trávníku, mrtvé kořeny listnáče, snad jasanu.

Diskuse »  

Ganoderma carnosum - Lesklokorka jehličnanová  Zaslal: Kraken @ ne 16. července 2017 23:17 
K mé radosti letos na stejném místě vyrostlo 9 plodnic.

Diskuse »  

Lactarius volemus - Ryzec syrovinka  Zaslal: MartinKL @ ne 16. července 2017 15:34 
Ještě přisvícená, aby bylo aspoň něco vidět.

Diskuse »  

Amanita vittadinii - Muchomůrka Vittadiniho  Zaslal: Kraken @ pá 07. července 2017 18:27 
Tak už se opět objevila pod křovím u informační tabule jako vloni, jen z druhé strany. Jak je vidět, sucho jí trochu poznamenalo.

Diskuse »  

Peziza gerardii - Řasnatka Gerardova  Zaslal: Radek Doležal @ út 04. července 2017 11:19 
Plodnice 4-8 mm velké, světle fialové. Výtrusy 25,3-28,7 x 7,3-9,3 μm, hladké, vřetenovité, se dvěma velkými tukovými kapkami a s několika menšími. Rostou na lesní úvozové cestě (bok) z hlíny, ve smíšeném lese (buk, dub, smrk a borovice).

Diskuse »  

Psathyrella caput-medusae - Křehutka hlava medúzina  Zaslal: no-X @ so 17. června 2017 18:10 
Houbu jsme našli v mladší smrčině na Šumavě, kde rostla (zdánlivě?) z opadu. Jde o saprotrofa, který rozkládá dřevo smrku. Přestože by s ohledem na hojnost substrátu mohl být všude, z nějakého důvodu není. Přesto není vybíravý co se týče nadmořské výšky (v ČR je známý z teplých městských parků i z hor), není vybíravý co se týče půdy (roste na písčitých i humózních půdách) a ačkoli se leckde uvádí, že preferuje kyselé, tak tento sběr je z vápence, takže asi toleruje i různá podloží. Červený seznam: EN.

Snímky jsou pořízené v intervalu tří dnů. Určili M. Beran a M. Vašutová.

Diskuse »  

Boletus impolitus - Hřib plavý  Zaslal: Kraken @ pá 16. června 2017 14:02 
Hřibům plavým zdejší sucho zřejmě nevadí, nacházel jsem je ve všech etapách růstu.

Diskuse »  

Miladina lechithina - Miladinka žlutá  Zaslal: no-X @ st 14. června 2017 20:35 
Větev listnáče, patrně olše, částečně zanořená ve zbývající vodě v jinak vyschlém rameni potoka. Plodnice byly na konci větve, někdejším lomu. Oranžové, nahloučené, bez viditelných chlupů, cca dvoumilimetrové.

Diskuse »  

Melastiza chateri - Mistička oranžová  Zaslal: Jiří Janda @ po 05. června 2017 13:42 
Saprotrofní vřeckovýtrusná houba, která rostla v početné kolonii na holé zemi. Zastíněná hlinitopísčitá lesní cesta v blízkosti potoka. V okolí rostly buky, smrky, borovice. 600 m n.m.

Diskuse »  

Helvella corium - Chřapáč černý  Zaslal: no-X @ po 29. května 2017 20:19 
Chřapáčům se letos nějak daří. Nová jihočeská lokalita, dno bývalého lomu. O den-dva dřív by byly v lepším stavu, ale je zajímavé vůbec to, že přes stávající výheň, nedostatek srážek, vítr a místo, kde jediný zástin pocházel z řídkého vrbového keře, vůbec rostly.

Diskuse »  

Boletus pinophilus - Hřib borový  Zaslal: Jirka Kohl @ so 27. května 2017 18:04 
Po 17ti letech se objevil na místě, kam jezdím každoročně v květnu jak blbec jesli se tam náhodou zase neukáže.... Smile

Diskuse »  

Neodasyscypha cerina - Pachlupáček nazelenalý  Zaslal: Miroslav Comorous @ pá 26. května 2017 23:54 
Našel jsem jednu ještě zachovalou kolonii na staré větvi buku.

Diskuse »  

Cudoniella clavus - Vodnička potoční  Zaslal: Kraken @ čt 25. května 2017 9:24 
Vodničky potoční z krušnohorského potůčku.

Diskuse »  

Pseudoplectania lignicola - Ušíčko dřevní  Zaslal: Miroslav Comorous @ út 23. května 2017 21:09 
Několik plodnic nalezeno na zemi na ztrouchnivělých a částečně mechem potažených větvích smrků ve starém vlhkém smrkovém lese. Je to čtvrtá potvrzená lokalita pro Česko. Určeno mikroskopováním. Za identifikaci děkuji Lucii Zíbarové.

Diskuse »  

Helvella confusa - Chřapáč podobný  Zaslal: no-X @ pá 19. května 2017 13:55 
Letos se chřapáčům daří. Na lokalitě, kde rostou H. acetabulum, H. queletii, H. leucomelaena a historicky tam měla být i H. costifera, jsme s exkurzí M. Vašutové našli nově i H. confusa na 2-3 místech; jde o oblastní prvonález. 2-3 místa píšu proto, že na jednom byly plodnice divné, některé typické, jiné vypadaly jako velké zdeformované H. queletii. Neznám variabilitu, takže si netroufnu říct, jestli jde o atypické plodnice, nebo tam byly promíchané oba druhy. Na fotkách jsou plodnice z místa, kde to bylo jasné...

Diskuse »  

Helvella queletii - Chřapáč Quéletův  Zaslal: Kraken @ út 16. května 2017 23:20 
Jeden ze tří prvních Quéleťáčků na osvědčené lokalitě.

Diskuse »  

Polyporus ciliatus - Choroš brvitý  Zaslal: Jirka Kohl @ út 16. května 2017 7:49 
Někdy je to vděčnej objekt pro foťák Smile

Diskuse »  

Cordyceps gracilis - Housenice štíhlá  Zaslal: Jirka Kohl @ so 06. května 2017 22:43 
Dnes se nám s Jirkou Vélem podařilo najít novou lokalitu! Podobná věc se nám nestala už celkem dlouho.

Diskuse »  

Mycena galericulata - Helmovka tuhonohá  Zaslal: no-X @ pá 05. května 2017 17:00 
Vlhký les pod hrází rybníku, řídce duby, více olše, pod nimi střemchy. Na polomrtvém ležícím kmenu střemchy.

Diskuse »  

Gyromitra fastigiata - Ucháč svazčitý  Zaslal: no-X @ so 15. dubna 2017 17:15 
Výše popsaná lokalita J_Tull. Snad nebudu ukamenován, když prozradím, že letos jich bylo nalezeno 42...

Diskuse »  

Biscogniauxia repanda - Káčovka jeřábová  Zaslal: no-X @ po 10. dubna 2017 18:32 
Vytváří dlouze oválná černá stromata. Jsou vmáčklá, okraje mají zvýšené, někdy jakoby roztřepené. Roste na suťových lokalitách na mrtvých jeřábech, vzácněji i na jiných dřevinách. Jiné více či méně podobné druhy lze rozlišit podle substrátu (Biscogniauxia simplicior - řešetlák, Biscogniauxia granmoi - střemcha) nebo podle tvaru plodnic (Biscogniauxia marginata, která může růst na jeřábu, má spíše kruhovitá než elipsovitá stromata, která jsou i menší). Červený seznam: EN.

Tento druh jsem letos potkal už podruhé. Poprvé to bylo na suťáku v hlubokém údolí řeky, tentokrát na Šumavě na suťáku pod vrcholem hory s řídkým porostem prastarých jedlí a lísky (doplněno: také roztroušeně jeřábů, klenů, buků a bříz).

Diskuse »  

Caloscypha fulgens - Krasočíška žlutá  Zaslal: Kraken @ so 01. dubna 2017 22:44 
I já jsem si konečně vyfotil krasočíšky, které jsem objevil pod břízami na předem vytipované lokalitě.

Diskuse »  

Rutstroemia bulgarioides - Terčka šišková  Zaslal: Radek Doležal @ čt 23. března. 2017 20:51 
Roste na smrkových šiškách. Tento druh jsem 20 let marně hledal v Železných horách.

Diskuse »  

Arachnopeziza aurelia - Pavučinovka zlatá  Zaslal: Miroslav Comorous @ čt 23. března. 2017 17:32 
Podařilo se mi vyhrabat ze suchého listí starý žalud s několika plodničkami této nádherné houby. Nalezeno v městském lesoparku.

Diskuse »  

Hygrophorus marzuolus - Šťavnatka březnovka  Zaslal: Miroslav Comorous @ čt 23. března. 2017 17:26 
Na pozvání Lothara Rotha jsme si do jeho revíru přijeli nafotit několik skupinek šťavnatek. Všechny rostly v mechu na okraji staré smrčiny.

Diskuse »  

Microstoma protracta - Ohnivec zimní  Zaslal: mara73 @ út 21. března. 2017 22:01 
Více plodniček v méněpočetných skupinách, převaha břízy. Viděl jsem je poprvé, tak mne moc potěšily.

Diskuse »  

Camarops polysperma - Bolinka mnohovýtrusá  Zaslal: no-X @ so 18. března. 2017 18:50 
Ze včerejší spanilé jízdy po nových lokalitách s J. Jandou. Rostla na stojícím mrtvém olšovém kmeni v podmáčeném údolí poblíž porostu křovitých vrb. Nalezeno se vzpomínkou na R. Podlahovou, naši největší specialistku na alnikolní pyrenomycety.

Diskuse »  

Exidia cartilaginea - Černorosol chrupavčitý  Zaslal: no-X @ so 11. března. 2017 20:30 
Našli jsme na větvích lípy malolisté v opadu. Většinou na větvích o průměru 1-2 centimetry.

Diskuse »  

Baeomyces roseus - Malohubka růžová  Zaslal: Miroslav Comorous @ po 06. března. 2017 21:23 
Velké množství plodnic nalezeno v břehu lesní cesty bez vegetace mezi kameny na okraji starého jehličnatého lesa.

Diskuse »  

Gamundia striatula - Fajodka zimní  Zaslal: Miroslav Comorous @ po 06. března. 2017 21:19 
Několik plodnic jsme našli na okraji cesty v opadu jehličí a drobného štěrku uprostřed jehličnatého lesa. Některé hlavičky koukaly ještě ze zbytků sněhu. Velikost kloboučku do 30 mm. Za identifikaci vděčím Liborovi Hejlovi.

Diskuse »  

Strmělka ojíněná - Rhizocybe pruinosa  Zaslal: Radek Doležal @ st 22. února 2017 17:43 
Stejná lokalita jako před léty. Vzrostlá smrčina s jedlí.

Diskuse »  

Spongipellis pachyodon - Plstnatec tlustoostný  Zaslal: mara73 @ út 21. února 2017 22:00 
Plodnice rostou celoročně na mrtvém i živém dřevě listnáčů, nejčastěji na padlých kmenech dubů. Plodnice rozlité, někdy i kloboukovité, často vyskytující se ve srostlicích. Dobře určujícím znakem jsou ostny až 30mm dlouhé, ploché, na koncích špičaté (i s více špičkami či zubaté). Barva plodnice je bělavé až smetanově krémová, ve stáří rezavohnědá. Dužina měkké, bez výraznější vůně a chuti.

Diskuse »  

Sarcoscypha austriaca - Ohnivec rakouský  Zaslal: mara73 @ pá 17. února 2017 20:49 
Začínají růst ve velkém na místech bez sněhu.

Diskuse »  

Sclerencoelia fraxinicola - kornice jasanová  Zaslal: Radek Doležal @ st 15. února 2017 11:05 
Plodničky vyrůstají z kůry mrtvých, na zemi ležících, větviček jasanu ztepilého, loni pokáceného. Vyrůstají v pozdním podzimu, během mírné zimy a v předjaří. Letos se jim docela daří. Našla Helena Horová.

Diskuse »  

Stropharia albonitens - Límcovka bílá  Zaslal: Jiří Janda @ čt 02. února 2017 15:43 
Tuto bělavou límcovku jsem našel loni porvé a hned na dvou místech. V obou případech rostla na sečené louce, spíše vlhčí a to vždy při okraji lesa či smíšeného porostu. Vždy ve společnosti Lysohlávky kopinaté (Psilocybe semilanceata)Klobouk je bělavý, při středu může být až světle okrový s útržky závoje po stranách. Lupeny šedohnědé s fialovým odstínem a s bělavým ostřím. Třeň hrubě vláknitý s nevýrazným pachem dužniny. Výtrusný prach hnědý.

Diskuse »  

Hemileccinum depilatum - hřib skvrnitý  Zaslal: mara73 @ út 17. ledna 2017 22:25 
Letos jsem se zašel podívat na několik plodniček na známé lokalitě a druhý den jsem na opačném konci republiky úplnou náhodou našel na nečekaném místě stejný druh. Na vulkanickém podloží, v opadu listí, převaha lísky a habr. Poprvé jsem viděl plodnici s popisovanou načervenalou zónou na třeni.

Diskuse »  

 Zaslal: no-X @ so 14. ledna 2017 15:32 
Takhle pěkný je jen dokud je nasáklý. Bylo to foceno ráno nebo dopoledne, ještě byl zastíněný a myslím, že teplota nepřesahovala 20 °C. Druhý den odpoledne, tedy po dvou teplých dnech a při 30 °C, už vypadal takto - bez kapek, suchý, matný a víc žlutý než oranžový.

Do konce sezóny už se ty plodnice nezvětšily, takže asi do těchto rozměrů narostl v průběhu června a pak už jen vytrvával.

Diskuse »  

Ramaria rubripermanens - Kuřátka načervenalá  Zaslal: no-X @ pá 13. ledna 2017 18:18 
Letošní zima není není pro zimní druhy příliš příznivá, tak přidám něco ze sezóny. Kuřátka načervenalá jsem letos viděl na dvou lokalitách, kuřátka jarmuzová na jedné, takže poměr, který výše uvádí Olda Jindřich, stále platí Smile Oba nálezy byly z mladších smrčin, ve kterých rostou lošákovité houby.

Diskuse »  

Hapalopilus croceus - Hlinák šafránový  Zaslal: no-X @ pá 13. ledna 2017 18:18 
syn. Aurantiporus croceus

Vzácný choroš rostoucí na dubech - mrtvých, ale i živých, pokud jsou dostatečně staré. Má rád teplá vlhká stanoviště. Plodnice jsou jednoleté, při dostatku vláhy mají pěkně oranžový šťavnatý vzhled a gutují; když oschnou, jsou spíše žlutavé, křídově matné. Povrch není hladký, ale sametový až jemně štětinatý.

Nevím, jak roste v ostatních krajích (s výjimkou toho, že existují nálezy z jižní Moravy z Podyjí a Červený seznam uvádí jednu lokalitu na Vysočině). V jižních Čechách bylo několik lokalit, ale část zanikla (byla zničena) a na jedné přestal fruktifikovat. V Červeném seznamu je v kategorii EN (ohrožený druh), ale možná by si (ve srovnání s ostatními druhy v této kategorii) zasloužil i vyšší.

Existují podobně zbarvené druhy chorošů rostoucí na dubech, ale záměna asi nehrozí. Sírovec tvoří deskovité plodnice, které jsou hladké, pstřeňovec má rovněž hladké plodnice a hnědák Schweinitzův, který může být v počáteční růstové fázi podobný, po doteku hnědne.

Diskuse »  

Entoloma byssisedum - Závojenka dřevní  Zaslal: no-X @ pá 13. ledna 2017 18:17 
Drobná závojenka pleurotoidního až crepidotoidního vzhledu. Uvádí se nejčastěji na tlejícím dřevu, ale tyto plodnice byly přichycené k ploše kamenu, která ležela na zemi. Určil M. Beran

Diskuse »  
Všechny zprávy - Archiv »