DAMyko - Atlas Domov Amatérských Mykologů  

Rejstřík Taxonomie PřihlášeníPřihlášení

Dřevomor Howeův - Hypoxylon howeanum
PříspěvekZaslal: mat60, čt 14. prosinec 2006 13:37 
 
Synonyma
Hypoxylon howeanum Peck 1872
Hypoxylon coccineum var. microcarpum Bizz. 1885
Hypoxylon multiforme var. australe Cooke 1883
Hypoxylon pulcherrimum Höhn. 1905
Hypoxylon coccinellum Sacc. 1913
Hypoxylon daldiniiforme P.M.D. Martin 1969
Hypoxylon variolosum var. microcarpum (Bizz.) Traverso 1906
Hypoxylon daldiniiforme P.M.D. Martin 1976
Hypoxylon coccineum sensu Plowright (1875)

Aktuální tax. zařazení dle Ainsw. & Bisby’s Dict. of the Fungi, 9. vyd., 2001, CABI
Ascomycota / Ascomycetes / Xylariales / Xylariaceae / Hypoxylon
Plodnice (Stromata)
Plodnice - stromata jsou polokulovité až skoro kulovité. Jen vzácně spolu srůstají do větších povlaků. Na povrchu jsou většinou vidět ústí perithecií. Rozměry stromat jsou: 3-8, max. 15 mm šiřka a 2-6 mm výška. barva povrchů stromat je rezavá až cihlová. Pod povrchem jsou oranžově červené granule s KOH extrahovatelným barvivem. Zbavení extraktu v 10% KOH je oranžové až rezavé. Perithecia uvnitř stromat jsou oválné, 200-400 x 300-500 um.
Anamorfy
Typickým znakem H. howeanum je přítomnost synnemat anamorfního stadia na povrchu stromat. Jsou přítomné pouze u mladých stromat v období růstu a mají podobu žlutohnědých až medových vláken, rostoucích na nápadných tmavohnědých keříčkovitých hyfových vláknech synnemat (150-200 um dlouhých).
Diskuse a další fotografie k tomuto druhu
http://www.damyko.info/ForumA/viewtopic.php?p=13631#13631
Zdroje na Internetu
BioLib.cz

Výtrusy
Askospory jsou hnědé, nestejnostranně eliptické, 6.9-8.8 x 3.4-4.8 um. Konidiogenní buňky na anamorfách mají velikost 1-20 až 25 x 3-4 um. Konidie jsou eliptické 4-4.5, max. 6 x 2.5-3.5 um.
Výskyt
Roste jako saprofyt, obyčejně ve velkých koloniích na odumřelých větvích nebo odkorněném dřevu různých listnatých stromů. běžný je na Coryllus avellana, Alnus glutinosa, Salix caprea a Quercus robur. Občas byl zjištěn taky na Cydonia oblonga, Betula pendula, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior atd.
Použitelnost
Nejedlý
Zaměnitelnost
Pokud jsou na stromatech vyvinuty nápadné vlánité synnemata anamorf, pak je nezaměnitelný. Starší plodnice bez vláken synnemat jsou makroskopicky nerozlišitelné od dřevomoru červeného - H. fragiforme. Jednoznačené odlišení je v tomto případě možné pouze mikroskopicky - H. fragiforme má větší výtrusy (10-15 x 5-6.5 um). Vodítkem ale může být dřevina na které dřevomor roste. H. fragiforme roste především na bucích, H. howeanum na různých dřevinách (nejčastěji na dřevu habrů), na bucích jen velmi vzácně.
Jedná se o nejhojnější dřevomor na habrovém dřevu.
Podrobnost: http://pyrenomycetes.free.fr/hypoxylon/html/Hypoxylon_howeianum.htm
Nejedlý
 
dscn6655-01_288.jpg
Lískovec u Frýdku. 18.11.06. (c) mat60.

howeyi4_171.jpg
Paskov, Vrbina, 1.6.06. (c) mat60.

howeyi1_121.jpg
Paskov, Vrbina, 1.6.06. (c) mat60.Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Copyright © DAMyko 2005-2011, pokud není jednoznačně uveden autor. Všechna práva vyhrazena autorům, pokud není uvedeno jinak.
Copyright © by the DAMyko 2005-2011, when no specific author is mentioned. All rights reserved by authors, except when otherwise stated.

Správce stránek - Site Admin: BoLuBol