LACTARIUS TO JE RYZEC

ZDROJE

Při tvorbě stránek byly použity následující zdroje informací.

 1. Maria Teresa Basso, Fungi Europaei, svazek 7, Lactarius Persoon, Mykoflora, 1999, ISBN-88-877-4000-3. Asi nejobsáhlejší monografie týkající se výhradně rodu Lactarius. Jedinečnost této monografie a skutečnost, že je nutno naučiti se mykologickou italštinu, dělá z této knihy téměř kultovní záležitost. Kniha je biblí pro ty, kteří se chtějí ryzcemi hlouběji zabývati a naše stránky jsou převážně podřízeny informacím v této knize. Zahrnuje patrně všechny evropské ryzce, tj. více než 100 druhů.

 2. DAMyko, http://www.damyko.info. Webové stránky, jejichž součástí jsou i tyto stránky o ryzcích. Osobní pozorování, poznatky, vědomosti, fotografie, nákresy a další informace, které jsou poskytnuty jejími odbornými i laickými návštěvníky, jsou hlavním zdrojem těchto stránek.

 3. Mirko Svrček, Houby, nakladatelství Aventinum, 1996, ISBN-80-7151-202-8. Výborná publikace o houbách. Zmiňuje 21 druhů.

 4. Tomáš Papoušek, Velký fotoatlas hub z jižních Čech, vlastním nákladem T. Papoušek, 2004, ISBN-80-239-0070-6. Jeden z nejkrásnějších atlasů hub, který kdy ve slovanských zemích vyšel. Plně popisuje 28 ryzců, mnoho dalších zmiňuje.

 5. Moser, samyzdatový překlad do češtiny. Zahrnuje patrně všechny evropské ryzce, tj. více než 100 druhů.

 6. Česká Mykologická Společnost, Mykologický sborník, Praha, ISSN 0374-9436.

 7. Lidia V. Garibovová, Mirko Svrček, Jiří Baier, Houby, poznáváme, sbíráme, upravujeme, Edice Planeta, Lidové nakladatelství Praha,1985, 26-052-85/13-34. Zmiňuje 13 ryzců.

 8. Edmund Garnweidner, Kapesní atlas, Houby, nakladatelství Slovart, 1994, ISBN-80-7209-380-0. Z kapesních atlasů ten asi nejlépe zpracovaný. Zmiňuje 43 ryzců.

 9. Ladislav Hagara, Vladimír Antonín, Jiří Baier, Velký atlas hub, Ottovo nakladatelství, Praha, 2006, ISBN-80-7360-334-9. Jeden z nejúplnějších nemonografických atlasů vůbec. Zahrnuje více jak 1200 druhů makroskopických hub. Zmiňuje ca. 62 ryzců.

 10. Vladimír Antonín, Encyklopedie hub a lišejníků, nakladtelství Libri a nakladtelství Academia, Praha, 2006, ISBN-80-7277-164-7 (Libri) a ISBN-80-200-1476-4 (Academia). Jedno číslo za všechny - obsahuje více než 7100 hesel. Zmiňuje ca. 78 ryzců.

 11. Jan Holec, Miroslav Beran (editoři), Červený seznam hub (makromycetů) České republiky, Příroda, Praha, 2006, ISBN-80-87051-02-5, ISSN 1211-3603. Název hovoří za vše. Kniha bohužel zahrnuje ca. 32 ryzců.