LACTARIUS TO JE RYZEC

RYZCI V ŘÍŠI HUB

Říše hub zahrnuje nejen ryzce, ale všechny houby. A nebyl by to vědec, aby nepropadl touze všechny ty houby pěkně rozškatulkovat, aby se v nich vyznal. Ke vší smůle až příliš často tento systém zdokonaluje, což nevede k ničemu jinému, než k tomu, že to co byla včera pravda je dnes již dávný mýtus. A tak se v tom nevyzná téměř nikdo. Pokusím se zde ve stručnosti popsat adresu ryzců v této říši hub (dříve a ve špatných překladech též království), přičemž nezaručuji, že některé "město" či "ulice" či "činžáky" již byly zbořeny či přejmenovány. Bylo by fajn, kdyby tento odstavec nějaký mykolog přepsal a uvedl více detailů a navíc i s přesností vědci vlastní. Zájemcům doporučuji především prostudovat výborný projekt nazvaný atlas houbových organismů. S některými odbornými termíny se lze též vypořádat ve výborném slovníku pojmů České mykologické společnosti (ČMS). Dočetl jsem se tedy, že říše hub se dále dělí na oddělení. Ryzci spadají do oddělení pravých hub (odborněji eumycota), jejichž hlavní charakteristikou je, že tyto houby nemají bičíkaté stadia. V tomto oddělení náleží do pododdělení hub stopkovýstrusných (též stopkaté, odborněji basidiomycotina), které se vyznačují tím že obsahují bazidie. V tomto pododdělení spadají ryzci do třídy homobasidiomecetes, která zahrnuje houby, které obvykle vytváří makroskopické plodnice a bazidie je nedělená. V této třídě náleží do podtřídy hub rouškatých (odborněji hymenomycetidae, což jsou houby mající hymenium (pro laiky - lupeny roury ...) obnažené od samého počátku či ještě před dozráním bazidiospor. V podtřídě se ryzci řadí do řádu hub holubinkotvarých (odborněji russulales), které se vyznačují tím, že obsahují kulovité buňky a hymenium je tvořeno lupeny. V tomto řádu jsou ryzci řazeny do čeledi russulaceae. Tato čeleď pak zahrnuje jednotlivé rody. V českých zemích se vyskutují pouze rody russula čili holubinky a rod lactarius čili ryzci a zde již nacházíme rod lactarius, který zahrnuje všechny ryzce. Tož to by tedy byla donedávna platná adresa ryzců v říši hub.