LACTARIUS TO JE RYZEC

PODROD RHYSOCYBELLA

Druhy podrodu rhysocybella se vyznačují suchým, neslizkým a nelepkavým kloboukem, který bývá zrnitý, mírně drsný nebo i hladký. Klobouky těchto druhů jsou hnědé, okrové, červenohnědé či tmavohnědé, obvykle matné nebo mírně mastné. Mléko u těchto druhů je mírné chuti, bílé a více či méně vodnaté. U některých druhů mléko rychle žloutne, u některých žloutne jen pozvolně. Plodnice těchto druhů nemají palčivou chu, ale mají obvykle výraznou vůni, která je více či méně nepříjemná.

Stránka je ve výstavbě.

Skupina Ichorati
voní jako pestřec nebo bedla hřebenitá. Lactarius britannicus, Lactarius rubrocinctus.

Skupina Olentes
Lactarius atlanticus, Lactarius camphoratus, Lactarius cremor, Lactarius serifluus, Lactarius subumbonatus.

Skupina Rhysocybella
Lactarius brunneohepaticus, Lactarius cyathuliformis, Lactarius obscuratus, Lactarius omphaliformis, Lactarius theiogalus.