LACTARIUS TO JE RYZEC

LIDÉ A RYZCI

Je to již nějaký ten pátek, co jsem se rozhodl, že se budu houbám věnovat trochu vážněji, a vzhledem k tomu, že jich je moc, vybral jsem si houby, jejichž název začíná buď českým slovem ryzec nebo latinským slovem lactarius. Za tu dobu, co pátrám a shromažďuji informace o těchto houbách, jsem se dozvěděl mnoho zajímavého. Mimo jiné i to, co máme my lidé s ryzci společného. Věřte nevěřte, společného toho máme s ryzci mnohem více než by se mohlo zdát. Především je to skutečnost, že patříme spolu s ryzci do stejné soustavy, a sice do soustavy živé organismy (odborněji vitae či biota). V této soustavě sdílíme spolu s ryzci dokonce i stejnou doménu, a sice doménu zvanou jaderní (odborněji eukaryotae neboli eukarya). Což znamená, že lidé i ryzci jsou tvořeni buňkami eukaryotního typu. Podotkněme, že eukaryotní buňky jsou takové, které mají jasně definované buněčné jádro. Dále se již naše cesty rozcházejí. Po nějaký čas se organismy domény eukarya dělily na organismy říše rostlinné a na organismy říše živočišné. Lidé v souladu s očekáváním většiny z nás spadají do říše živočišné zvané též animalia. S ryzci byl jistou dobu problém, který vedl až k schizofrenii vědecké obce a jejímu roztříštění do dvou hlavních táborů. Vědci tábora A tvrdili, že jsou to organismy říše rostlinné protože nesplňují tu či onu charakteristiku organismů říše živočišné. Naproti tomu vědci tábora B oponovali, že jsou to organismy říše živočišné protože nesplňují tu či onu charakteristiku organismů říše rostlinné. Jelikož jsou přírodozpytci obvykle málo konfliktní, nezačali spolu zniňované tábory kvůli takové prkotině jako je víra v ryzce válčit, ale našli všechny organismy podobné ryzcům a vytvořili jim vlastní říši - říši hub.