Seznam hřibovitých hub

Martin Kříž

Nejedná se o vlastní výzkum, ale o souhrn toho, co již bylo publikováno. Je to shrnutí všech pramenů, k jakým jsem se dostal, žádné jméno není mým výmyslem. Jen ojediněle tam jsou minimální úpravy názvů - což bylo plus mínus nutné pro přehlednost. Pokoušel jsem se co nejvíce o jednotnou strukturu - tak, aby jeden druh zde nebyl uveden zbytečně vícekrát bez souvislosti apod. Rozhodně tam nejsou všechna latinská jména, dnes braná jako synonyma, neboť se dnes prakticky určitě nepoužívají. Přesto je tam takových jmen velmi hodně - a vlastně tvoří větší část přehledu. S tím, že za každým takovým jménem jsem napsal odkaz na jméno dnešní - používané. Mnohdy byl velký problém skloubit lišící se teorie na určité druhy do jedné práce. Typickým příkladem tohoto je třeba rod Porphyrellus. Když se na něj podíváte, tak to bude připadat asi pěkně zamotané. Jsou tam taky některé druhy, které sám nevím, co jsou vlastně za houbu. Ale byly holt jednou popsané, tak jsem je nechtěl vynechat. Tyto s největší pravděpodobností představují synonymum k jiné houbě, avšak neznámo které. Druhy bez českého jména tam samozřejmě nenajdete. Vycházel jsem ze starého, nejužšího pojetí řádu Boletales ve smyslu "čeleď Boletaceae" - Veselý, Kotlaba, Pouzar 1972, čili jediným rodem s "lupeny" je tam lupenopórka. To "dílo" je poplatné době, kdy vzniklo, při pokračujícím mykologickém výzkumu to bude pravděpodobně chtít průběžně inovovat a doplňovat další názvy, které se mohou utvářet. Nicméně nějaké neuvážené zásahy tomu mohou spíše uškodit, asi by bylo dobré jakékoliv návrhy se mnou probrat v diskusním tématu Hřibovité houby - seznam. Pro usnadnění práce dávám k dispozici data i formou souboru pro MS Excel.

Poznámka editora: Omlouvám se za vzhled, ale pokud někdo zkoušel pracovat s tabulkou o devíti stech řádcích, tak mne jistě pochopí. Bob

Latinské jméno České jméno Další jména Nevhodná jména
Aureoboletus cramesinus viz A. gentilis      
Aureoboletus gentilis hřib pružný hřib žlutoporý, hřib zlatoporý, suchohřib zlatoporý hřib krvavý
Boletellus fragilipes viz Xerocomus pruinatus      
Boletellus pruinatus f. luteocarnosus viz Xerocomus pruinatus      
Boletellus pruinatus f. pascuus viz Xerocomus pruinatus f. pascuus      
Boletellus pruinatus var. luteocarnosus viz Xerocomus pruinatus      
Boletellus pruinatus var. pascuus viz Xerocomus pruinatus f. pascuus      
Boletellus pruinatus viz Xerocomus pruinatus      
Boletellus zelleri viz Xerocomus zelleri      
Boletinus asiaticus hřib asijský    
Boletinus cavipes hřib dutonohý hřibovec dutonohý, klouzek dutonohý, loupák dutonohý  
Boletinus cavipes f. aureus hřib dutonohý zlatý    
Boletinus cavipes var. aureus viz B. cavipes f. aureus      
Boletinus lakei hřib douglaskový hřib douglaskový pravý, hřibovec Lakeův  
Boletinus lakei subsp. landkammeri hřib douglaskový Landkammerův    
Boletinus landkammeri viz B. lakei subsp. landkammeri      
Boletinus mitis viz Suillus bovinus var. mitis      
Boletinus pictus hřib Spragueův klouzek skvrnitý, klouzek Spragueův  
Boletinus tridentinus subsp. landkammeri viz B. lakei subsp. landkammeri      
Boletinus tridentinus viz Suillus tridentinus      
Boletus aeneus viz B. aereus      
Boletus aereus hřib bronzový hřib černohlavý, hřib černý hřib černohnědý
Boletus aeruginascens viz Suillus viscidus      
Boletus aerugineus viz B. appendiculatus      
Boletus aestivalis var. betulicola viz B. betulicolus      
Boletus aestivalis var. pinicola viz B. pinophilus      
Boletus aestivalis viz B. reticulatus, B. fechtneri      
Boletus albidus viz B. radicans hřib bělostný    
Boletus albus viz B. edulis f. albus, B. radicans, Leccinum holopus      
Boletus alutarius viz Tylopilus felleus var. alutarius      
Boletus amaranthus viz Xerocomus dryophilus      
Boletus amarellus viz Chalciporus amarellus      
Boletus amarus viz B. radicans      
Boletus amoenus viz Suillus placidus      
Boletus ampliporus viz Boletinus cavipes      
Boletus annularius viz Suillus luteus      
Boletus annulatus viz Suillus luteus      
Boletus appendiculatus hřib přívěskatý hřib panenský, hřib panský, hřib kamenný hřib žlutý, hřib bronzový
Boletus appendiculatus subsp. pallescens viz B. fechtneri      
Boletus appendiculatus subsp. regius viz B. regius      
Boletus appendiculatus subsp. torosus viz B. torosus      
Boletus appendiculatus var. pallescens viz B. fechtneri      
Boletus appendiculatus var. pseudoregius viz B. pseudoregius      
Boletus aquosus viz B. impolitus      
Boletus armeniacus var. luteolus viz Xerocomus armeniacus f. luteolus      
Boletus armeniacus var. venosipes viz Xerocomus armeniacus var. venosipes      
Boletus armeniacus viz Xerocomus armeniacus      
Boletus aromaticus viz Xerocomus leonis      
Boletus asprellus viz Porphyrellus porphyrosporus      
Boletus astraeicola viz Xerocomus astraeicola      
Boletus atkinsonii viz B. reticulatus      
Boletus atrostipitatus viz Leccinum atrostipitatum      
Boletus aurantiacus viz Leccinum rufum, L. populinum      
Boletus aurantiporus viz Suillus tridentinus      
Boletus aureus viz Suillus variegatus      
Boletus auricomus viz Suillus variegatus      
Boletus auriporus viz Aureoboletus gentilis      
Boletus badiorufus viz Xerocomus badiorufus      
Boletus badius viz Xerocomus badius      
Boletus barlae viz Xerocomus rubellus      
Boletus barrowsii hřib Barrowsův    
Boletus bellinii viz Suillus bellinii      
Boletus betulicolus hřib březový    
Boletus betulicolus var. arcticus hřib březový arktický hřib obecný březový arktický  
Boletus betulinus viz B. betulicolus      
Boletus bicolor hřib dvoubarvý    
Boletus bohemicus hřib český    
Boletus boudieri viz Suillus bellinii, S. placidus      
Boletus bovinus var. luteoporus viz Suillus bovinus var. luteoporus      
Boletus bovinus var. mitis viz Suillus bovinus var. mitis      
Boletus bovinus var. moravicus viz Suillus bovinus var. viridocaerulescens      
Boletus bovinus var. viridocaerulescens viz Suillus bovinus var. viridocaerulescens      
Boletus bovinus viz Suillus bovinus      
Boletus brachyporus viz Gyrodon lividus      
Boletus bresadolae viz Suillus bresadolae, B. queletii      
Boletus brunneus viz Leccinum fuscoalbum      
Boletus bubalinus viz Xerocomus bubalinus      
Boletus bulbosus var. aereus viz B. aereus      
Boletus bulbosus var. pinicola viz B. pinophilus      
Boletus bulbosus var. reticulatus viz B. reticulatus      
Boletus bulbosus viz B. edulis      
Boletus buxeus viz B. appendiculatus      
Boletus calopus hřib kříšť hřib červenka  
Boletus calopus f. pachypus viz B. pachypus      
Boletus candicans viz B. radicans      
Boletus carneiporus viz Leccinum roseoporum      
Boletus carnosus viz Xerocomus carnosus      
Boletus carpinaceus hřib habrový    
Boletus carpini viz Leccinum carpini      
Boletus carpinicola viz B. carpinaceus      
Boletus castaneus viz Gyroporus castaneus      
Boletus caucasicus viz B. luridus var. caucasicus hřib kavkazský    
Boletus cavipes var. aureus viz Boletinus cavipes f. aureus      
Boletus cavipes viz Boletinus cavipes      
Boletus cembrae viz Suillus plorans      
Boletus cerasinus viz B. pseudoregius      
Boletus cicognanii viz B. pulchrotinctus      
Boletus cinereus viz Leccinum thalassinum, Strobilomyces strobilaceus      
Boletus cinnamomeus viz Xerocomus subtomentosus      
Boletus circinans viz Suillus granulatus      
Boletus citrinus viz B. edulis f. citrinus, B. pulverulentus var. citrinus      
Boletus clavicularis viz B. queletii      
Boletus clavipes hřib kyjonohý hřib žlutavý  
Boletus clintonianus viz Suillus clintonianus      
Boletus collarius viz Suillus viscidus      
Boletus collinitus viz Suillus collinitus      
Boletus collivagus viz Xerocomus pruinatus f. pascuus hřib pahorečný    
Boletus coloratipes viz Leccinum brunneogriseolum      
Boletus communis viz Xerocomus communis      
Boletus conglobatus viz B. radicans      
Boletus conspersus hřib skropený    
Boletus constrictus viz Gyroporus cyanescens      
Boletus corsicus viz Leccinum corsicum      
Boletus cortinatus viz Suillus grevillei      
Boletus cramesinus viz Aureoboletus gentilis      
Boletus crassipes viz Xerocomus subtomentosus      
Boletus crassus viz B. edulis      
Boletus crataegi hřib hlohový modrák hlohový  
Boletus crocipodius viz Leccinum crocipodium      
Boletus cyaneotinctus viz B. pulverulentus      
Boletus cyanescens viz Gyroporus cyanescens      
Boletus declivitatus viz Xerocomus communis      
Boletus dentatus viz Xerocomus subtomentosus      
Boletus depilatus hřib skvrnitý hřib hedvábný  
Boletus discolor viz B. erythropus var. discolor      
Boletus dryophilus viz Xerocomus dryophilus      
Boletus dubius viz Suillus bresadolae      
Boletus dupainii hřib Dupainův    
Boletus duriusculus var. carpini viz Leccinum carpini      
Boletus duriusculus viz Leccinum duriusculum      
Boletus edulis hřib smrkový hřib obecný, hřib hlíznatý hřib pravý
Boletus edulis f. aereus viz B. aereus      
Boletus edulis f. albus hřib smrkový bílý    
Boletus edulis f. appendiculatus viz B. appendiculatus      
Boletus edulis f. arcticus viz B. betulicolus var. arcticus      
Boletus edulis f. betulicola viz B. betulicolus      
Boletus edulis f. citrinus hřib smrkový citronový    
Boletus edulis f. pinicola viz B. pinophilus      
Boletus edulis subsp. aereus viz B. aereus hřib obecný bronzový    
Boletus edulis subsp. betulicolus var. arcticus viz B. betulicolus var. arcticus      
Boletus edulis subsp. betulicolus viz B. betulicolus hřib obecný březový    
Boletus edulis subsp. bulbosus viz B. edulis hřib obecný smrkový    
Boletus edulis subsp. clavipes viz B. clavipes hřib obecný kyjonohý    
Boletus edulis subsp. pinicola viz B. pinophilus hřib obecný borovák    
Boletus edulis subsp. reticulatus viz B. reticulatus hřib obecný dubový    
Boletus edulis subsp. separans viz B. separans      
Boletus edulis subsp. slovenicus viz B. slovenicus hřib obecný slovenský    
Boletus edulis var. albus viz B. edulis f. albus      
Boletus edulis var. arenarius viz B. slovenicus      
Boletus edulis var. betulicola viz B. betulicolus      
Boletus edulis var. citrinus viz B. edulis f. citrinus      
Boletus edulis var. clavipes viz B. clavipes      
Boletus edulis var. pinicola viz B. pinophilus      
Boletus edulis var. reticulatus viz B. reticulatus      
Boletus edulis var. subpurpureus viz B. separans      
Boletus elasticus viz Aureoboletus gentilis      
Boletus elbensis viz Suillus viscidus      
Boletus elegans var. tridentinus viz Suillus tridentinus      
Boletus elegans viz Suillus grevillei      
Boletus engelii viz Xerocomus communis      
Boletus eriophorus viz Xerocomus subtomentosus      
Boletus erythropus hřib kovář hřib rudotřeňový, hřib rudonohý, modrák kovář hřib koloděj
Boletus erythropus subsp. discolor viz B. erythropus var. discolor      
Boletus erythropus var. discolor hřib kovář barvoměnný hřib kovář odbarvený  
Boletus erythropus var. junquilleus viz B. junquilleus      
Boletus erythropus var. rubens viz B. queletii      
Boletus erythroteron viz B. luridus var. erythroteron hřib rudomasý modrák lipový  
Boletus esculentus var. albus viz B. edulis f. albus      
Boletus esculentus viz B. edulis      
Boletus eupachypus viz B. pachypus      
Boletus eupurpureus viz B. rhodopurpureus      
Boletus extractus viz Suillus tridentinus      
Boletus fallax hřib klamný    
Boletus fechtneri hřib Fechtnerův hřib vlašský  
Boletus felleus var. minor viz Tylopilus felleus var. minor      
Boletus felleus var. roseus viz Tylopilus felleus      
Boletus felleus viz Tylopilus felleus      
Boletus ferruginatus viz Chalciporus piperatus      
Boletus ferrugineus viz Xerocomus ferrugineus      
Boletus filiae viz B. reticulatus      
Boletus flavidus viz Suillus flavidus      
Boletus flavorufus viz Suillus grevillei, S. granulatus      
Boletus flavus viz Suillus nueschii      
Boletus floccopus viz Strobilomyces strobilaceus      
Boletus fluryi viz Suillus collinitus      
Boletus foetidus viz B. satanas      
Boletus formicarius hřib mraveneční    
Boletus fragilipes viz Xerocomus pruinatus      
Boletus fragrans hřib vonný hřib křehký  
Boletus fuliginascens viz B. luridus      
Boletus fuligineospermus viz Chalciporus piperatus      
Boletus fuligineus viz Porphyrellus pseudoscaber      
Boletus fulvescens viz Suillus tridentinus      
Boletus fulvidus viz Gyroporus castaneus      
Boletus fumosipes viz Porphyrellus porphyrosporus      
Boletus fuscescens viz Tylopilus felleus      
Boletus fuscoalbus viz Leccinum fuscoalbum      
Boletus fuscopilosus viz Suillus variegatus      
Boletus fuscoroseus viz B. pseudoregius      
Boletus fuscoruber viz B. pinophilus var. fuscoruber      
Boletus fuscus viz Xerocomus subtomentosus      
Boletus fusipes var. pictilis viz Suillus placidus      
Boletus fusipes viz Suillus placidus      
Boletus gabretae hřib šumavský    
Boletus gentilis viz Aureoboletus gentilis      
Boletus gilletii viz Leccinum holopus      
Boletus glutinosus viz Xerocomus badius      
Boletus granulatus var. capricollensis viz Suillus placidus      
Boletus granulatus var. mediterraneensis viz Suillus mediterraneensis      
Boletus granulatus var. roseobasis viz Suillus collinitus      
Boletus granulatus viz Suillus granulatus      
Boletus gregarius viz Suillus bovinus      
Boletus grevillei viz Suillus grevillei      
Boletus griseus viz Leccinum carpini, L. variicolor hřib zelenavý   křemenáč šedý, křemenáč zelený
Boletus guttatus viz Suillus variegatus      
Boletus hemichrysus viz Buchwaldoboletus hemichrysus      
Boletus hieroglyphicus viz Xerocomus ferrugineus      
Boletus holopus viz Leccinum holopus      
Boletus hortensis viz. B. pulverulentus      
Boletus chioneus viz Leccinum holopus      
Boletus chrysenteron subsp. versicolor viz Xerocomus rubellus      
Boletus chrysenteron var. cerasinus viz B. pseudoregius      
Boletus chrysenteron var. velutinus viz Xerocomus pruinatus, X. pruinatus f. pascuus      
Boletus chrysenteron var. versicolor viz Xerocomus rubellus      
Boletus chrysenteron viz Xerocomus chrysenteron      
Boletus chrysoxanthus hřib zlatožlutý    
Boletus impolitus hřib plavý hřib nelesklý hřib skvrnitý
Boletus inquinans viz Suillus granulatus      
Boletus irideus viz B. appendiculatus      
Boletus jandae viz B. luridus      
Boletus junquilleus hřib žlutý hřib slámožlutý  
Boletus kuthanii viz Xerocomus flavus      
Boletus labyrinthicus viz Gyrodon lividus      
Boletus lactifluus viz Suillus granulatus      
Boletus lakei viz Boletinus lakei      
Boletus lambottei viz Suillus placidus      
Boletus lanatus viz Xerocomus lanatus      
Boletus lapideus hřib kamenný    
Boletus laricinus viz Suillus viscidus      
Boletus larignus viz Suillus bresadolae, S. viscidus      
Boletus legaliae hřib Le Galové hřib tmavonachový, hřib skvostný, hřib červenka  
Boletus leguei viz Xerocomus ferrugineus      
Boletus leoninus viz B. impolitus, Xerocomus leonis      
Boletus leonis viz Xerocomus leonis      
Boletus lepiota viz Strobilomyces strobilaceus      
Boletus leucophaeus viz Leccinum scabrum      
Boletus leucopodius viz Leccinum holopus      
Boletus lignicola viz Buchwaldoboletus lignicola      
Boletus lilacinus viz B. pulverulentus var. lilacinus      
Boletus lipensis viz Leccinum lipensis      
Boletus lividus subsp. alneti viz Gyrodon lividus      
Boletus lividus var. alneti viz Gyrodon lividus      
Boletus lividus var. rubescens viz Gyrodon lividus      
Boletus lividus viz Gyrodon lividus      
Boletus lorinseri viz B. luridus      
Boletus lucidus viz B. aereus hřib lesklý    
Boletus lupinus hřib vlčí modrák vlčí  
Boletus luridiformis var. junquilleus viz B. junquilleus      
Boletus luridiformis viz B. erythropus      
Boletus luridus hřib koloděj hřib kolář, hřib modrák, modrák dubový hřib kovář, hřib dubový
Boletus luridus subsp. caucasicus viz B. luridus var. caucasicus      
Boletus luridus subsp. erythropus viz B. erythropus      
Boletus luridus subsp. erythroteron viz B. luridus var. erythroteron      
Boletus luridus var. caucasicus hřib koloděj kavkazský    
Boletus luridus var. discolor viz B. erythropus var. discolor      
Boletus luridus var. erythropus viz B. erythropus      
Boletus luridus var. erythroteron hřib koloděj rudomasý    
Boletus luridus var. rubriceps hřib koloděj červenohlavý    
Boletus luteobadius viz Suillus viscidus      
Boletus luteolus viz Xerocomus subtomentosus var. luteolus      
Boletus luteoporus viz Leccinum crocipodium      
Boletus luteoscaber viz Leccinum crocipodium      
Boletus luteus viz Suillus luteus      
Boletus macrocephalus viz B. radicans      
Boletus macroporus viz Suillus variegatus      
Boletus marmoreus viz B. satanas      
Boletus mediterraneensis viz Suillus mediterraneensis      
Boletus melaneus viz Leccinum melaneum      
Boletus messanensis viz Xerocomus badius      
Boletus meyeri viz B. luridus      
Boletus miniatoporus viz B. erythropus      
Boletus mitis viz Suillus bovinus var. mitis      
Boletus moravicus viz Xerocomus moravicus      
Boletus moseri viz B. rubrosanguineus      
Boletus mougeotii viz B. pulverulentus      
Boletus murraii viz Boletinus pictus      
Boletus mutabilis viz B. pulverulentus      
Boletus niger viz B. edulis hřib černavý    
Boletus nigrescens viz Leccinum crocipodium      
Boletus nigricans viz B. pulverulentus, Leccinum nigricans      
Boletus nigriceps viz Xerocomus pruinatus      
Boletus niveus viz Leccinum holopus      
Boletus nueschii viz Suillus nueschii      
Boletus obsonium viz B. depilatus      
Boletus olivaceoflavus viz B. pachypus      
Boletus olivaceus viz B. calopus hřib olivový modrák olivový hřib hořký
Boletus oudemansii viz Suillus placidus      
Boletus oxydabilis viz Leccinum oxydabile      
Boletus pachypus hřib kříšťovitý hřib olivovožlutý hřib kříšť, modrák hořký
Boletus pachypus var. candicans viz B. radicans      
Boletus pallescens viz B. fechtneri      
Boletus paludosus viz Xerocomus badius      
Boletus pannosus viz Xerocomus subtomentosus      
Boletus parasiticus viz Xerocomus parasiticus      
Boletus pascuus viz Xerocomus chrysenteron, X. pruinatus f. pascuus      
Boletus percandidus viz Leccinum percandidum      
Boletus permagnificus hřib sicilský    
Boletus perniciosus viz B. luridus      
Boletus persicolor viz Xerocomus persicolor      
Boletus persoonii viz B. edulis f. albus      
Boletus piceinus viz Leccinum piceinum      
Boletus piceti viz Leccinum piceinum      
Boletus picrodus viz B. calopus      
Boletus pictilis viz Suillus placidus      
Boletus pictus viz Boletinus pictus      
Boletus pierrhuguesii viz Chalciporus amarellus      
Boletus pinicola viz B. pinophilus      
Boletus pinophilus hřib borový hřib borovník, hřib jedlý, hřib panský  
Boletus pinophilus f. fagicola hřib borový bukový    
Boletus pinophilus var. fuscoruber hřib borový tmavočervený    
Boletus piperatus viz Chalciporus piperatus      
Boletus placidus subsp. bellinii viz Suillus bellinii      
Boletus placidus viz Suillus placidus      
Boletus plorans var. eleutheros viz Suillus placidus      
Boletus plorans viz Suillus plorans      
Boletus populinus viz Leccinum duriusculum      
Boletus porosporus viz Xerocomus porosporus      
Boletus porphyrosporus var. minor viz Porphyrellus pseudoscaber      
Boletus porphyrosporus viz Porphyrellus porphyrosporus      
Boletus praestigiator biz B. erythropus      
Boletus pruinatus viz Xerocomus pruinatus      
Boletus pseudobadius viz Xerocomus badius hřib nepravý    
Boletus pseudofechtneri viz B. pulchrotinctus      
Boletus pseudoregius hřib růžovník    
Boletus pseudorubinus viz Chalciporus pseudorubinus      
Boletus pseudoscaber viz Porphyrellus pseudoscaber, Leccinum carpini      
Boletus pseudosulphureus hřib modrožlutý hřib žlutomodrý, hřib žlutý  
Boletus pulchellus viz Suillus flavidus, S. grevillei      
Boletus pulcherrimus hřib nejkrásnější hřib přenádherný  
Boletus pulchrotinctus hřib narůžovělý    
Boletus pulverulentus hřib modračka hřib sadní, suchohřib modračka, modrák sadní, hřib lipový, hřib zahradní  
Boletus pulverulentus var. citrinus hřib modračka citronový hřib citronový, modrák citronový  
Boletus pulverulentus var. lilacinus hřib modračka lilákový hřib lilákový, modrák lilákový  
Boletus purpureus var. legaliae viz B. legaliae      
Boletus purpureus var. luteopurpureus viz B. queletii      
Boletus purpureus var. rhodoxanthus viz B. rhodoxanthus      
Boletus purpureus var. rubrosanguineus viz B. rubrosanguineus      
Boletus purpureus var. xanthocyaneus viz B. torosus      
Boletus purpureus viz B. rhodoxanthus, B. rhodopurpureus      
Boletus queletii hřib Quéletův    
Boletus querceti viz Leccinum quercinum      
Boletus quercinus viz Leccinum quercinum      
Boletus radicans hřib medotrpký hřib podezřelý, hřib kořenový, hřib brotanový, modrák trojpásý, modrák hořký  
Boletus radicans var. nigricans viz B. pulverulentus      
Boletus recedens viz Suillus bovinus      
Boletus regius hřib královský    
Boletus regius var. peltereaui viz B. spinari      
Boletus reticulatus hřib dubový hřib dubák, hřib síťkovaný, hřib letní  
Boletus reticulatus subsp. carpinaceus viz B. carpinaceus hřib dubový habrový    
Boletus reticulatus subsp. separans viz B. separans hřib dubový hnědofialový    
Boletus reticulatus var. albus viz B. edulis f. albus hřib dubový bílý    
Boletus reticulatus var. citrinus viz B. edulis f. citrinus hřib dubový citronový    
Boletus rhodopurpureus hřib rudonachový hřib rudopurpurový hřib purpurový, hřib nachový, modrák purpurový
Boletus rhodopurpureus f. xanthopurpureus hřib rudonachový žlutonachový    
Boletus rhodopurpureus var. areticulatus viz B. smotlachianus      
Boletus rhodoxanthus hřib nachový hřib purpurový  
Boletus rickenii viz B. pulverulentus      
Boletus rigelliae viz Xerocomus roseoalbidus      
Boletus rimosus viz Leccinum crocipodium      
Boletus romagnesianus hřib Romagnesiho    
Boletus romellii viz B. fechtneri      
Boletus roseoalbidus viz Xerocomus roseoalbidus      
Boletus roseofractus viz Leccinum roseofractum      
Boletus roseoolivaceus viz B. pachypus      
Boletus roseoporus viz Suillus roseoporus      
Boletus roseotinctus viz Leccinum roseotinctum      
Boletus roseus viz Xerocomus rubellus      
Boletus rostkovii viz Xerocomus moravicus      
Boletus rotundifoliae viz Leccinum rotundifoliae      
Boletus rubellus viz Xerocomus rubellus      
Boletus rubeolarius viz B. luridus      
Boletus rubescens viz Gyrodon lividus      
Boletus rubiginosus viz B. reticulatus      
Boletus rubinus viz Chalciporus rubinus      
Boletus rubropruinosus viz Xerocomus rubellus      
Boletus rubrosanguineus hřib Moserův    
Boletus rufescens viz Leccinum versipelle      
Boletus rufocastaneus viz Gyroporus castaneus      
Boletus rufus var. duriusculus viz Leccinum duriusculum      
Boletus rufus var. sanguinescens viz Leccinum populinum      
Boletus rufus viz Leccinum rufum      
Boletus rugosus viz Leccinum carpini      
Boletus sanguinescens viz Leccinum populinum      
Boletus sanguineus var. gentilis viz Aureoboletus gentilis      
Boletus sanguineus var. rhodoxanthus viz B. rhodoxanthus      
Boletus sanguineus viz Xerocomus rubellus, Aureoboletus gentilis      
Boletus sapidus viz B. impolitus      
Boletus sardous viz Leccinum corsicum      
Boletus satanas hřib satan    
Boletus satanas var. roseodermata viz B. legaliae      
Boletus satanicolor hřib satanobarvý    
Boletus satanoides hřib satanovitý modrák satanovitý  
Boletus scaber f. albus viz Leccinum holopus      
Boletus scaber f. aurantiacus viz Leccinum rufum      
Boletus scaber var. albus viz Leccinum holopus      
Boletus scaber var. aurantiacus viz Leccinum rufum, L. populinum      
Boletus scaber var. candidus viz Leccinum holopus      
Boletus scaber var. carpini viz Leccinum carpini      
Boletus scaber var. cinnamomeus viz Leccinum scabrum var. cinnamomeum      
Boletus scaber var. flavescens viz Leccinum crocipodium      
Boletus scaber var. griseus viz Leccinum duriusculum      
Boletus scaber var. melaneus viz Leccinum scabrum var. melaneum      
Boletus scaber var. niveus viz Leccinum holopus      
Boletus scaber var. rufus viz Leccinum rufum      
Boletus scaber var. versipellis viz Leccinum versipelle      
Boletus scaber viz Leccinum scabrum      
Boletus scaberoides viz Leccinum atrostipitatum      
Boletus sensibilis hřib citlivý    
Boletus separans hřib hnědofialový hřib fialově hnědý  
Boletus sericeus viz B. depilatus      
Boletus serotinus viz Suillus clintonianus      
Boletus schoberi viz Suillus granulatus      
Boletus sibiricus viz Suillus sibiricus      
Boletus siculus viz B. permagnificus      
Boletus sistotrema viz Gyrodon lividus      
Boletus sistotremoides viz Gyrodon lividus      
Boletus slavonicus viz B. queletii      
Boletus slovenicus hřib slovenský hřib šaštínský  
Boletus smotlachianus hřib Smotlachův    
Boletus solidus viz B. edulis      
Boletus sordarius viz B. luridus      
Boletus sordidus viz Suillus viscidus      
Boletus spadiceus viz Xerocomus ferruginues      
Boletus speciosus hřib hnědorůžový hřib nádherný, hřib hnědooranžový  
Boletus sphaerocephalus viz Buchwaldoboletus hemichrysus      
Boletus spinari hřib Špinarův    
Boletus splendidus subsp. moseri viz B. rubrosanguineus      
Boletus splendidus viz B. legaliae      
Boletus spraguei viz Boletinus pictus      
Boletus squalidus viz Suillus variegatus      
Boletus squamosus viz Leccinum squamosum      
Boletus squarrosus viz Strobilomyces strobilaceus      
Boletus stejskalii viz Xerocomus badius hřib Stejskalův    
Boletus striaepes viz Xerocomus subtomentosus      
Boletus strobilaceus viz Strobilomyces strobilaceus      
Boletus strobiloides viz Strobilomyces strobilaceus      
Boletus subaereus hřib hladkotřeňový    
Boletus subappendiculatus hřib horský hřib podhorský, hřib panický  
Boletus subhepaticus viz B. pinophilus      
Boletus subtomentosus subsp. cerasinus viz B. pseudoregius      
Boletus subtomentosus subsp. declivitatum viz Xerocomus communis      
Boletus subtomentosus subsp. irideus viz B. appendiculatus      
Boletus subtomentosus subsp. reticulatipes viz Xerocomus subtomentosus      
Boletus subtomentosus var. alboochraceus viz Xerocomus subtomentosus var. alboochraceus      
Boletus subtomentosus var. luteolus viz Xerocomus subtomentosus var. luteolus      
Boletus subtomentosus var. nigricans viz B. pulverulentus      
Boletus subtomentosus var. pascuus viz Xerocomus pruinatus f. pascuus      
Boletus subtomentosus viz Xerocomus subtomentosus      
Boletus sulphureus f. silvestris viz Buchwaldoboletus lignicola      
Boletus sulphureus f. sphaerocephalus viz Buchwaldoboletus hemichrysus      
Boletus sulphureus viz Buchwaldoboletus hemichrysus      
Boletus suspectus viz B. radicans      
Boletus sykorae viz B. aereus      
Boletus tenuipes viz Aureoboletus gentilis hřib tenkonohý    
Boletus terreus viz B. calopus      
Boletus tesselatus viz Leccinum crocipodium      
Boletus testaceoscaber viz Leccinum versipelle      
Boletus testaceus viz Leccinum versipelle, Gyroporus castaneus      
Boletus thalassinus var. aerugineus viz Leccinum thalassinum var. aerugineum      
Boletus thalassinus var. argenteus viz Leccinum thalassinum var. argenteum      
Boletus thalassinus viz Leccinum thalassinum      
Boletus theclae viz Suillus grevillei      
Boletus tomentoides viz Leccinum fuscoalbum      
Boletus tomentosus viz Leccinum fuscoalbum      
Boletus torosus hřib zavalitý    
Boletus tridentinus viz Suillus tridentinus      
Boletus truncatus viz Xerocomus truncatus      
Boletus tuberosus viz B. satanas      
Boletus tumidus viz Xerocomus moravicus, X. badius      
Boletus vaccinus viz Xerocomus badius hřib kravský    
Boletus variegatus var. aureus viz Suillus variegatus      
Boletus variegatus var. guttatus viz Suillus variegatus      
Boletus variegatus var. olivaceus viz Suillus variegatus      
Boletus variegatus var. rubescens viz Suillus variegatus      
Boletus variegatus var. rufus viz Suillus variegatus      
Boletus variegatus viz Suillus variegatus      
Boletus variicolor viz Leccinum variicolor      
Boletus variipes viz B. reticulatus      
Boletus velatus viz Suillus flavidus      
Boletus velenovskyi viz Leccinum crocipodium      
Boletus velifer viz Suillus variegatus      
Boletus velutinus viz Xerocomus pruinatus      
Boletus venturii viz B. edulis f. citrinus      
Boletus versicolor viz Xerocomus rubellus      
Boletus versipellis var. percandidus viz Leccinum percandidum      
Boletus versipellis viz Leccinum versipelle      
Boletus vinosulus hřib vínový    
Boletus viridocaerulescens viz Suillus bovinus var. viridocaerulescens      
Boletus viscidus viz Suillus viscidus      
Boletus vitellinus viz B. radicans, B. calopus      
Boletus volvatus viz Suillus luteus      
Boletus vulpinus viz Leccinum vulpinum      
Boletus wichanskyi hřib Wichanského    
Boletus xanthoporus viz B. fragrans hřib zlatoporý    
Boletus xanthopurpureus viz B. rhodopurpureus f. xanthopurpureus      
Boletus xanthorhodius viz B. luridus      
Boletus xanthus viz Xerocomus subtomentosus var. xanthus      
Boletus zelleri viz Xerocomus zelleri      
Buchwaldoboletus hemichrysus hřib sírový suchohřib sírožlutý  
Buchwaldoboletus lignicola hřib dřevožijný suchohřib dřevožijný  
Gyrodon fusipes viz Suillus placidus      
Gyrodon lignicola viz Buchwaldoboletus lignicola      
Gyrodon lividus podloubník siný podloubník olšový, podloubník nažloutlý  
Gyrodon lividus var. alneti viz G. lividus      
Gyrodon lividus var. labyrinthicus viz G. lividus      
Gyrodon mougeotii viz Boletus pulverulentus      
Gyrodon oudemansii viz Suillus placidus      
Gyrodon placidus viz Suillus placidus      
Gyrodon rubescens viz G. lividus podloubník červenavý    
Gyrodon sistotrema viz G. lividus podloubník krátkotrubý    
Gyrodon sistotremoides viz G. lividus      
Gyrodon sulphureus viz Buchwaldoboletus hemichrysus      
Gyroporus castaneus hřib kaštanový hřibník kaštanový  
Gyroporus castaneus var. fulvidus viz G. castaneus      
Gyroporus cyanescens hřib siný hřibník siný, hřibník sinák, hřibník modračka, hřib modravý  
Chalciporus amarellus hřib nahořklý klouzek nahořklý, suchohřib nahořklý hřib hořký
Chalciporus piperatus hřib peprný hřib peprný pravý, klouzek peprný, měďohřib peprný  
Chalciporus piperatus var. amarellus viz C. amarellus hřib peprný hořký    
Chalciporus pseudorubinus hřib malinový měďovník malinový  
Chalciporus rubinus hřib rubínový suchohřib rubínový, měďovník rubínový, rubínovník dubový  
Ixocomus amarellus viz Chalciporus amarellus      
Ixocomus aurantiporus viz Suillus tridentinus      
Ixocomus badius viz Xerocomus badius      
Ixocomus bellinii viz Suillus bellinii      
Ixocomus boudieri viz Suillus bellinii      
Ixocomus bovinus var. mitis viz Suillus bovinus var. mitis      
Ixocomus bovinus viz Suillus bovinus      
Ixocomus cembrae viz Suillus plorans      
Ixocomus elegans f. badius viz S. clintonianus      
Ixocomus elegans viz Suillus grevillei      
Ixocomus flavidus f. juranus viz Suillus flavidus      
Ixocomus flavidus viz Suillus flavidus      
Ixocomus flavus f. caerulescens viz Suillus nueschii var. caerulescens      
Ixocomus flavus var. elegans viz Suillus grevillei      
Ixocomus flavus viz Suillus nueschii      
Ixocomus fusipes viz Suillus placidus      
Ixocomus granulatus subsp. collinitus viz Suillus collinitus      
Ixocomus granulatus viz Suillus granulatus      
Ixocomus grevillei viz Suillus grevillei      
Ixocomus lakei viz Boletinus lakei      
Ixocomus lignicola viz Buchwaldoboletus lignicola      
Ixocomus luteus viz Suillus luteus      
Ixocomus pictilis viz Suillus placidus      
Ixocomus piperatus viz Chalciporus piperatus      
Ixocomus placidus var. bellinii viz Suillus bellinii      
Ixocomus placidus viz Suillus placidus      
Ixocomus plorans viz Suillus plorans      
Ixocomus pulchella viz Suillus flavidus      
Ixocomus sanguineus var. gentilis viz Aureoboletus gentilis      
Ixocomus sanguineus viz Xerocomus rubellus      
Ixocomus sibiricus viz Suillus sibiricus      
Ixocomus sphaerocephalus viz Buchwaldoboletus hemichrysus      
Ixocomus sulphureus viz Buchwaldoboletus hemichrysus      
Ixocomus tridentinus subsp. landkammeri viz Boletinus lakei subsp. landkammeri      
Ixocomus tridentinus viz Suillus tridentinus      
Ixocomus variegatus viz Suillus variegatus      
Ixocomus viscidus var. bresadolae viz Suillus bresadolae      
Ixocomus viscidus var. velifer viz Suillus variegatus      
Ixocomus viscidus viz Suillus viscidus      
Krombholzia aurantiaca f. percandida viz Leccinum percandidum      
Krombholzia aurantiaca f. sanguinescens viz Leccinum populinum      
Krombholzia aurantiaca var. percandida viz Leccinum percandidum      
Krombholzia aurantiaca var. quercina viz Leccinum quercinum      
Krombholzia aurantiaca viz Leccinum rufum, L. populinum      
Krombholzia carpini viz Leccinum carpini      
Krombholzia crocipodia viz Leccinum crocipodium      
Krombholzia duriuscula viz Leccinum duriusculum      
Krombholzia holopoda viz Leccinum holopus      
Krombholzia luteopora viz Leccinum crocipodium      
Krombholzia melanea viz Leccinum melaneum      
Krombholzia nivea viz Leccinum holopus      
Krombholzia oxydabilis viz Leccinum oxydabile      
Krombholzia picicola viz Leccinum piceinum      
Krombholzia quercina viz Leccinum quercinum      
Krombholzia rotundifoliae viz Leccinum rotundifoliae      
Krombholzia rufa var. pinicola viz Leccinum vulpinum      
Krombholzia rufescens f. percandida viz Leccinum percandidum      
Krombholzia rufescens f. tomentosa viz Leccinum tomentosum      
Krombholzia rufescens var. percandida viz Leccinum percandidum      
Krombholzia rufescens var. quercina viz Leccinum quercinum      
Krombholzia rufescens viz Leccinum versipelle      
Krombholzia rugosa viz Leccinum carpini      
Krombholzia sardoa viz Leccinum corsicum      
Krombholzia scaberoides viz Leccinum atrostipitatum      
Krombholzia scabra f. albida viz Leccinum scabrum var. album      
Krombholzia scabra f. cinnamomea viz Leccinum scabrum var. cinnamomeum      
Krombholzia scabra f. melanea viz Leccinum scabrum var. melaneum      
Krombholzia scabra f. roseofracta viz Leccinum roseofractum      
Krombholzia scabra subsp. rotundifoliae viz Leccinum rotundifoliae      
Krombholzia scabra var. coloratipes viz Leccinum brunneogriseolum      
Krombholzia scabra viz Leccinum scabrum      
Krombholzia tesselata viz Lecinum crocipodium      
Krombholzia versipellis viz Leccinum versipelle      
Krombholziella aurantiaca viz Leccinum rufum, L. populinum      
Krombholziella carpini viz Leccinum carpini      
Krombholziella coloratipes viz Leccinum brunneogriseolum      
Krombholziella crocipodia viz Leccinum crocipodium      
Krombholziella duriuscula viz Leccinum duriusculum      
Krombholziella holopus viz Leccinum holopus      
Krombholziella melanea viz Leccinum melaneum      
Krombholziella mollis viz Leccinum molle      
Krombholziella nigrescens viz Leccinum crocipodium      
Krombholziella nivea viz Leccinum holopus      
Krombholziella oxydabilis viz Leccinum oxydabile      
Krombholziella piceina viz Leccinum piceinum      
Krombholziella pseudoscabra viz Leccinum carpini      
Krombholziella quercina viz Leccinum quercinum      
Krombholziella roseofracta viz Leccinum roseofractum      
Krombholziella rufa viz Leccinum rufum      
Krombholziella rufescens viz Leccinum versipelle      
Krombholziella scabra viz Leccinum scabrum      
Krombholziella thalassina viz Leccinum thalassinum      
Krombholziella variicolor viz Leccinum variicolor      
Krombholziella versipellis viz Leccinum versipelle      
Krombholziella vulpina viz Leccinum vulpinum      
Leccinum albostipitatum viz L. rufum      
Leccinum atrostipitatum viz L. versipelle křemenáč kozákovitý křemenáč černotřeňový  
Leccinum aurantiacum f. quercinum viz L. quercinum      
Leccinum aurantiacum f. rufescens viz L. versipelle      
Leccinum aurantiacum f. sanguinescens viz L. populinum      
Leccinum aurantiacum var. decipiens viz L. decipiens      
Leccinum aurantiacum var. percandidum viz L. percandidum      
Leccinum aurantiacum var. quercinum viz L. quercinum      
Leccinum aurantiacum var. sanguinescens viz L. populinum      
Leccinum aurantiacum var. vulpinum f. piceinum viz L. piceinum      
Leccinum aurantiacum var. vulpinum viz L. vulpinum      
Leccinum aurantiacum viz L. rufum, L. populinum      
Leccinum brunneogriseolum kozák šedohnědý kozák šedohnědavý  
Leccinum carpini kozák habrový kozák vrásčitý, kozák rýžkatý, hřib vrásčitý kozák černý, hřib habrový
Leccinum cerinum křemenáč voskový    
Leccinum constrictum viz Gyroporus cyanescens      
Leccinum corsicum kozák korsický    
Leccinum crocipodium kozák dubový kozák žlutopórý, kozák černající, kozák přívěskatý, křemenáč žlutopórý, hřib černavý, hřib černající, hřib Velenovského  
Leccinum crocipodium var. corsicum viz L. corsicum      
Leccinum cyanobasileucum kozák modrající    
Leccinum decipiens viz L. duriusculum f. robustum křemenáč hnědý kozák hnědý  
Leccinum depilatum viz Boletus depilatus      
Leccinum duriusculum kozák topolový křemenáč topolový, křemenáč přitvrdlý, hřib přitvrdlý  
Leccinum duriusculum f. robustum kozák topolový robustní    
Leccinum edule viz Boletus edulis      
Leccinum fragrans viz Boletus impolitus      
Leccinum fuscoalbum křemenáč sazový křemenáč hnědavý  
Leccinum griseum viz L. carpini, L. variicolor      
Leccinum hispanicum viz L. corsicum      
Leccinum holopus kozák bílý kozák bělostný hřib bělostný
Leccinum chioneum viz L. holopus      
Leccinum impolitum viz Boletus impolitus      
Leccinum lactifluum viz Suillus granulatus      
Leccinum lipensis kozák lipský hřib lipský, hřib českolipský  
Leccinum luridum viz Boletus luridus      
Leccinum luteoporum viz L. crocipodium      
Leccinum melaneum viz L. scabrum var. melaneum kozák kapucínek kozák černý  
Leccinum molle kozák měkký    
Leccinum nigrescens viz L. crocipodium      
Leccinum nigricans křemenáč černající    
Leccinum niveum viz L. holopus      
Leccinum nucatum kozák oříškový    
Leccinum oxydabile viz L. variicolor kozák červenající    
Leccinum percandidum křemenáč bělostný    
Leccinum piceinum křemenáč smrkový křemenáč jehličnatý, kozák smrkový  
Leccinum piperatum viz Chalciporus piperatus      
Leccinum populinum křemenáč krvavý křemenáč rezavějící, křemenáč krvavějící, křemenáč oranžový, kozák krvavý  
Leccinum pseudoscabrum viz L. carpini      
Leccinum pulchrum kozák nádherný    
Leccinum quercinum křemenáč dubový   kozák dubový
Leccinum rigidipes kozák tuhonohý    
Leccinum roseofractum kozák rudnoucí kozák červenající  
Leccinum roseoporum kozák růžoporý    
Leccinum roseotinctum křemenáč narůžovělý křemenáč růžový  
Leccinum rotundifoliae kozák trpasličí kozák drobný  
Leccinum rubeolarium viz Boletus luridus      
Leccinum rufescens viz L. versipelle      
Leccinum rufum křemenáč osikový křemenáč červený, kozák osikový, hřib osikový, hřib osičník  
Leccinum rugosum viz L. carpini      
Leccinum sanguinescens viz L. populinum      
Leccinum sardoum viz L. corsicum      
Leccinum scabrum kozák březový špičník březový  
Leccinum scabrum f. coloratipes viz L. brunneogriseolum      
Leccinum scabrum subsp. niveum viz L. holopus      
Leccinum scabrum var. album viz L. holopus kozák březový bílý    
Leccinum scabrum var. cinnamomeum kozák březový skořicový    
Leccinum scabrum var. melaneum kozák březový černý    
Leccinum scabrum var. niveum viz L. holopus      
Leccinum scabrum var. thalassinum viz L. thalassinum      
Leccinum squamosum křemenáč šupinatý    
Leccinum subcinnamomeum viz L. scabrum var. cinnamomeum kozák skořicový    
Leccinum subtomentosum viz Xerocomus subtomentosus      
Leccinum tesselatum viz Leccinum crocipodium      
Leccinum testaceoscabrum viz L. versipelle      
Leccinum thalassinum var. aerugineum kozák šedozelený zelený    
Leccinum thalassinum var. argenteum kozák šedozelený sivý    
Leccinum thalassinum viz L. variicolor kozák šedozelený kozák zelenající, kozák šedý  
Leccinum variicolor kozák barvoměnný kozák pestrý, kozák měnlivý kozák červenající
Leccinum versipelle křemenáč březový kozák žlutooranžový, kozák křemenáč kozák březový, hřib březový
Leccinum vulpinum křemenáč borový kozák borový  
Leccinum vulpinum var. piceinum viz L. piceinum      
Mariaella bovina viz Suillus bovinus      
Phylloporus paradoxus viz P. pelletieri      
Phylloporus pelletieri lupenopórka červenožlutá    
Phylloporus rhodoxanthus subsp. europaeus viz P. pelletieri      
Phylloporus rhodoxanthus viz P. pelletieri      
Porphyrellus porphyrosporus hřib nachovýtrusý hříbek nachovýtrusý, hřib rudovýtrusý  
Porphyrellus pseudoscaber var. fuligineus viz P. pseudoscaber hřib nachovýtrusý ukoptěný    
Porphyrellus pseudoscaber viz P. porphyrosporus hřib černohnědý hřib nachovýtrusý, hřib nachovýtrusý pravý  
Pseudoboletus parasiticus viz Xerocomus parasiticus      
Pulveroboletus albopruinosus viz Xerocomus roseoalbidus      
Pulveroboletus cramesinus viz Aureoboletus gentilis      
Pulveroboletus gentilis viz Aureoboletus gentilis      
Pulveroboletus hemichrysus viz Buchwaldoboletus hemichrysus      
Pulveroboletus lignicola viz Buchwaldoboletus lignicola      
Pulveroboletus trinitensis viz Chalciporus piperatus      
Rubinoboletus rubinus viz Chalciporus rubinus      
Strobilomyces confusus šiškovec zmatený    
Strobilomyces floccopus viz S. strobilaceus      
Strobilomyces strobilaceus šiškovec černý šiškovec šiškovitý, šiškovec šupinatý, hřib šiškovitý, hřib šupinatý, černoch šiškovitý  
Strobilomyces strobiliformis viz S. strobilaceus      
Suillus aeruginascens var. bresadolae viz S. bresadolae      
Suillus aeruginascens viz S. viscidus      
Suillus amarellus viz Chalciporus amarellus      
Suillus ampliporus viz Boletinus cavipes      
Suillus asiaticus viz Boletinus asiaticus      
Suillus bellinii klouzek Belliniho    
Suillus boudieri viz S. bellinii      
Suillus bovinus klouzek kravský hřib kravský  
Suillus bovinus var. luteoporus klouzek kravský žlutopórý klouzek kravský žlutotrubký  
Suillus bovinus var. mitis klouzek kravský mírný hřib jemný  
Suillus bovinus var. moravicus viz S. bovinus var. viridocaerulescens      
Suillus bovinus var. viridocaerulescens klouzek kravský barvoměnný klouzek kravský moravský  
Suillus bresadolae klouzek Bresadolův klouzek slizký Bresadolův  
Suillus brevipes klouzek krátkonohý    
Suillus castaneus viz Gyroporus castaneus      
Suillus cavipes viz Boletinus cavipes      
Suillus cembrae viz S. plorans      
Suillus clintonianus klouzek hnědooranžový    
Suillus collinitus klouzek žíhaný klouzek mazlavý, klouzek chlumní, klouzek Fluryův, klouzek potřísněný  
Suillus cyanescens viz Gyroporus cyanescens      
Suillus dubius viz S. bresadolae      
Suillus elbensis viz S. viscidus      
Suillus elegans viz S. grevillei      
Suillus extractus viz S. tridentinus      
Suillus flavidus klouzek žlutavý klouzek nažloutlý, loupák žlutavý  
Suillus flavus viz S. nueschii      
Suillus fluryi viz S. collinitus      
Suillus fuligineospermus viz Chalciporus piperatus      
Suillus granulatus klouzek zrnitý klouzek ovčí, hřib zrnitý, podmásník zrnitý, podmásník obecný, podmásník ovčí klouzek obecný
Suillus granulatus f. littoralis viz S. mediterraneensis      
Suillus granulatus var. mediterraneensis viz S. mediterraneensis      
Suillus grevillei klouzek sličný klouzek modřínový, klouzek oranžově žlutý, loupák oranžově žlutý, loupák sličný  
Suillus grevillei f. badius viz S. clintonianus      
Suillus grevillei var. badius viz S. clintonianus      
Suillus grevillei var. clintonianus viz S. clintonianus      
Suillus hololeucus klouzek bělostný    
Suillus lakei var. landkammeri viz Boletinus lakei subsp. landkammeri      
Suillus lakei viz Boletinus lakei      
Suillus laricinus var. bresadolae viz S. bresadolae      
Suillus laricinus viz S. viscidus      
Suillus luteobadius viz S. viscidus      
Suillus luteus klouzek obecný klouzek žlutý, klouzek borový, klouzek žlutohnědý, loupák obecný, loupák borový, loupák žlutý, loupák žlutohnědý, hřib podmásník  
Suillus mediterraneensis klouzek středomořský    
Suillus mitis viz S. bovinus var. mitis      
Suillus nueschii klouzek medožlutý klouzek nažloutlý, klouzek plavý, loupák plavý  
Suillus nueschii var. caerulescens klouzek medožlutý modrající    
Suillus pictus viz Boletinus pictus      
Suillus piperatus var. amarellus viz Chalciporus amarellus      
Suillus piperatus viz Chalciporus piperatus      
Suillus placidus klouzek bílý klouzek vejmutovkový, klouzek Boudierův, podmásník bílý, podmásník Boudierův, hřib Boudierův  
Suillus plorans klouzek limbový klouzek limbový pravý, klouzek voštinatý, podmásník voštinatý, hřib voštinatý klouzek vejmutovkový
Suillus recedens viz S. bovinus      
Suillus roseobasis viz S. collinitus      
Suillus roseoporus klouzek růžovopórý klouzek růžotrubký, loupák růžotrubký, loupák bílý  
Suillus rubinellus klouzek rubínový    
Suillus rubinus viz Chalciporus rubinus      
Suillus schoberi viz S. granulatus      
Suillus sibiricus klouzek sibiřský klouzek sibiřský pravý  
Suillus sibiricus f. helveticus viz S. sibiricus var. helveticus      
Suillus sibiricus subsp. helveticus viz S. sibiricus var. helveticus      
Suillus sibiricus var. helveticus klouzek sibiřský švýcarský    
Suillus spraguei viz Boletinus pictus      
Suillus squalidus viz S. variegatus      
Suillus tridentinus klouzek tridentský klouzek rezavý, klouzek ryšavý, loupák tridentský, loupák ryšavý, hřib tridentský  
Suillus umbonatus viz S. flavidus      
Suillus variegatus klouzek strakoš hřib strakoš, klouzek kožešník  
Suillus viscidus klouzek slizký klouzek slizký pravý, klouzek lepkavý, loupák slizký, hřib slizký klouzek modřínový
Suillus viscidus var. bresadolae viz S. bresadolae      
Tubiporus aereus viz Boletus aereus      
Tubiporus aestivalis viz Boletus reticulatus      
Tubiporus albidus viz Boletus albidus      
Tubiporus appendiculatus subsp. pallescens viz Boletus fechtneri      
Tubiporus appendiculatus subsp. regius viz Boletus regius      
Tubiporus appendiculatus var. pallescens viz Boletus fechtneri      
Tubiporus appendiculatus var. regius viz Boletus regius      
Tubiporus appendiculatus viz Boletus appendiculatus      
Tubiporus calopus viz Boletus calopus      
Tubiporus dupainii viz Boletus dupainii      
Tubiporus edulis subsp. aereus viz Boletus aereus      
Tubiporus edulis var. pinicola viz Boletus pinophilus      
Tubiporus edulis viz Boletus edulis      
Tubiporus erythropus var. junquilleus viz Boletus junquilleus      
Tubiporus erythropus viz Boletus erythropus      
Tubiporus esculentus viz Boletus edulis      
Tubiporus fragrans viz Boletus fragrans      
Tubiporus impolitus viz Boletus impolitus      
Tubiporus lividorubricosus viz Boletus luridus      
Tubiporus lupinus viz Boletus lupinus      
Tubiporus luridus var. rubriceps viz Boletus luridus var. rubriceps      
Tubiporus luridus viz Boletus luridus      
Tubiporus nigricans viz Boletus pulverulentus      
Tubiporus pulverulentus viz Boletus pulverulentus      
Tubiporus queletii viz Boletus queletii      
Tubiporus regius viz Boletus regius      
Tubiporus reticulatus viz Boletus reticulatus      
Tubiporus satanas viz Boletus satanas      
Tubiporus subtomentosus viz Xerocomus subtomentosus      
Tubiporus torosus viz Boletus torosus      
Tubiporus ustulatus viz Boletus aereus      
Tubiporus vaccinus viz Xerocomus badius      
Tylopilus felleus hřib žlučník hřib žlučník pravý, podhřib žlučník, hřib žlučový, podhřib žlučový, hřib hořký, podhřib hořký  
Tylopilus felleus var. alutarius hřib žlučník kožitý hřib kožitý, podhřib žlučník jirchový  
Tylopilus felleus var. fuscescens hřib žlučník modrající    
Tylopilus felleus var. minor hřib žlučník drobný    
Tylopilus pseudoscaber viz Porphyrellus pseudoscaber      
Uloporus lividus var. rubescens viz Gyrodon lividus      
Uloporus lividus viz Gyrodon lividus      
Uloporus mougeotii viz Boletus pulverulentus      
Uloporus placidus viz Suillus placidus      
Xerocomus amarellus viz Chalciporus amarellus      
Xerocomus armeniacus hřib meruňkový suchohřib meruňkový, suchohřib arménský, poddoubník meruňkový  
Xerocomus armeniacus f. luteolus hřib meruňkový žlutavý suchohřib meruňkový žlutavý  
Xerocomus armeniacus var. sordescens viz X. persicolor      
Xerocomus armeniacus var. venosipes hřib meruňkový žilnatý    
Xerocomus astraeicola hřib hvězdákožijný    
Xerocomus auriporus viz Aureoboletus gentilis      
Xerocomus badiorufus hřib hnědočervený suchohřib hnědočervený  
Xerocomus badius hřib hnědý suchohřib hnědý, poddoubník hnědý  
Xerocomus boudieri viz X. leonis      
Xerocomus bubalinus hřib lindový    
Xerocomus carnosus hřib masitý    
Xerocomus communis hřib Engelův suchohřib dubový, poddoubník Engelův  
Xerocomus coniferarum viz X. ferrugineus      
Xerocomus cramesinus viz Aureoboletus gentilis      
Xerocomus depilatus viz Boletus depilatus      
Xerocomus dryophilus hřib suchomilný    
Xerocomus dupainii viz Boletus dupainii      
Xerocomus ferrugineus hřib osmahlý suchohřib osmahlý, hřib plstnatý Legueův, hřib Legueův, poddoubník osmahlý  
Xerocomus flavus hřib Kuthanův    
Xerocomus fragrans viz Boletus fragrans      
Xerocomus gentilis viz Aureoboletus gentilis      
Xerocomus chrysenteron hřib žlutomasý suchohřib žlutomasý, hřib babka, suchohřib babka, poddoubník žlutomasý  
Xerocomus chrysenteron f. truncatus viz X. truncatus      
Xerocomus chrysenteron var. acidophilus viz X. pruinatus      
Xerocomus chrysenteron var. armeniacus viz X. armeniacus      
Xerocomus chrysenteron var. robustus viz X. pruinatus hřib žlutomasý zavalitý    
Xerocomus chrysenteron var. versicolor viz X. rubellus hřib žlutomasý různobarvý    
Xerocomus impolitus viz Boletus impolitus      
Xerocomus lanatus viz X. ferrugineus hřib červenohnědý hřib vlnatý, suchohřib červenohnědý, suchohřib žebernatý  
Xerocomus leoninus viz X. leonis      
Xerocomus leonis hřib lví suchohřib Boudierův, hřib Boudierův  
Xerocomus lignicola viz Buchwaldoboletus lignicola      
Xerocomus moravicus hřib moravský suchohřib moravský, suchohřib naduřelý, kožešník moravský  
Xerocomus obsonium viz Boletus depilatus      
Xerocomus parasiticus hřib příživný suchohřib příživný, hřib cizopasný, suchohřib cizopasný, hřib parazitický, poddoubník parazitický  
Xerocomus pascuus viz X. pruinatus f. pascuus      
Xerocomus pelletieri viz Phylloporus pelletieri      
Xerocomus persicolor hřib broskvový    
Xerocomus piperatus viz Chalciporus piperatus      
Xerocomus porosporus hřib uťatovýtrusý suchohřib uťatovýtrusý, poddoubník uťatovýtrusý  
Xerocomus pruinatus hřib sametový suchohřib sametový, poddoubník sametový, hřib ojíněný  
Xerocomus pruinatus f. pascuus hřib sametový pastvištní suchohřib sametový pastvištní hřib sametový
Xerocomus pulverulentus viz Boletus pulverulentus      
Xerocomus quercinus viz X. communis      
Xerocomus radicans viz Boletus radicans      
Xerocomus roseoalbidus hřib Rigellové    
Xerocomus rubellus hřib červený suchohřib červený, suchohřib pestrý, poddoubník červený, hřib Barlův, poddoubník Barlův, hřib různobarvý, poddoubník různobarvý, hřib růžový, poddoubík růžový, hřib krvavý, poddoubník krvavý, hřib různobarevný  
Xerocomus rubinus viz Chalciporus rubinus      
Xerocomus spadiceomaculans hřib hnědoskvrnitý suchohřib hnědoskvrnitý  
Xerocomus spadiceus viz X. ferrugineus      
Xerocomus subtomentosus hřib plstnatý hřib plstnatý pravý, suchohřib plstnatý, suchohřib kožák, kožešník plstnatý, poddoubník plstnatý, hřib poddoubník, poddoubník obecný, hřib kozí pysk, poddoubník kozí pysk poddoubník dubový
Xerocomus subtomentosus var. alboochraceus hřib plstnatý bledookrový    
Xerocomus subtomentosus var. ferrugineus viz X. ferrugineus      
Xerocomus subtomentosus var. leguei viz X. ferrugineus      
Xerocomus subtomentosus var. luteolus hřib plstnatý žlutavý    
Xerocomus subtomentosus var. xanthus hřib plstnatý zlatavý    
Xerocomus sulphureus viz Buchwaldoboletus hemichrysus      
Xerocomus truncatus hřib uťatý suchohřib uťatý  
Xerocomus tumidus viz X. moravicus, X. badius      
Xerocomus versicolor var. armeniacus viz X. armeniacus      
Xerocomus versicolor viz X. rubellus      
Xerocomus xanthus viz X. subtomentosus var. xanthus      
Xerocomus zelleri hřib Zellerův