MIKRO II. - popis, návod k používáníChci si stáhnout program MIKRO II


Chci se na něco ohledně MIKRO II optat v diskusi    

Program - MIKRO II.


     Tento program slouží k přepočítávání měrných dílků mikroskopického okuláru na mikrometry, a vytvoření souhrných informací o měření a také následného vypracování grafického výsledku. Byl speciálně vytvořen pro použití při mikroskopování převážně v odvětní mykologie, ale jeho uplatnění je možné nalézt i v jiných podobných oblastech.

licence programu - freeware pro domácí použití
OS - Windows 1998, 2000, 2000XP atd.
výrobce - JK Software 2006
velikost Mikro*exe - 851 Kb.
instalace - kopírování souboru Mikro*exe
odinstalace - smazání souborů Mikro*exe + Mikro*ini
grafy typ - ...*bmp
graf velikost - 1 561 654 Kb
graf rozměr - 610 x 640 pix.
licence grafů - free
maximální počet objektivů - 6
maximální počet zadávaných hodnot - 2x100
velikosti výsledných pláten - 5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 40 x 40, 80 x 80, 160 x 160, 320 x 320, 640 x 640, 1280 x 1280
1. Nastavení programu.

    Nastavení se provádí pouze při prvním spuštění programu. Program si nastavení uloží. Dále pak vždy, když potřebujeme provést změny v nastavení.


    Příkazem adjust > adjust scale [viz obr. 1.] si vyvoláme nastavovací formulář. [viz obr. 2.]


    Do sloupce "objective" vepíšeme názvy objektivů (...45x, 60x...). Zbývající kolonky pojmenujeme (1x).


    Do sloupce "scale" vepíšeme příslušné přepočtové koeficienty. U zbývajících položek zadáme koeficient (1).


    Klikneme na tlačítko "Save", program si nastavení uloží, a nastavovací formulář se uzavře.


    Při správném nastavení, se nám vepíšou na měřící tlačítka názvy objektivů [viz obr. 3.]


    Pokud se nám při pokusu o uložení objeví zpráva "ErorrValues", znamená to že jsme do sloupce "scale" zadali nenumerickou hodnotu. Je třeba opravit.


2. Používání programu k měření.


    Do editačních plíček [viz. obr. 1.] vepisujeme měřené údaje v měrných dílcích okuláru. Délka a šířka. Mezi políčky se přeskakuje tabulátorem.


    Kliknutí na příslušné tlačítko objektivu [viz. obr. 2.], kterým jsme mikroskopický preparát pozorovali, program provede výpočet [viz obr. 3.].


    [obr. 4.] - vedle editačních plíček se vepíšou údaje přepočítané na mikrometry (délka-šířka-kvocient).


    [obr. 5.] - pod tlačítkem "Clear/New" se objeví červený nápis jména objektivu a přepočtového koeficientu, podle kterého program přepočet provedl.


    [obr. 6.] - pod tlačítky objektivů se objeví počet měřených délek (h=), počet měřených šířek (w=) a počet měřených kvocientů (Q=).


    [obr. 7.] - ve výsledkovém editačním poli se objeví požadovaný souhrný výsledek (nenižší naměřená délka - nejvyšší naměřená délka x nejnižší naměřená šířka - nejvyší naměřená šířka ; Q = nejnižší naměřený kvocient - nejvyšší naměřený kvocient. V hranatých závorkák pak průměrná délka - průměrná šířka - průměrný kvocient. V kulaté závorce počet dvojhodnotových měření.)
    Do editačních políček se na první místo píše vždy údaj větší (délka), na druhé místo údaj menší (šířka). Je - li zatrhnuté políčko funkce "autoside", můžeme zapisovat hodnoty libovolně. Program při výpočtu automaticky přepíše hodnotu větší na místo první. V opačném případě by nám program vypočítal chybné kvocienty hodnoty nižší než "1". Funkce autoside se spouští vždy, když zmáčknete tlačítko "Clear/New". Pokud by tato funkce ve vyjímečných případech byla nevyhovující, pak je třeba funkci "autoside" před provedením výpočtu vypnout.

    Při jednohodnotných měření se hodnoty zapisují jen do jednoho sloupce.
    Po dokončení měření, můžeme políčka vymazat a výsledek vynulovat tlačítkem CLEAR/NEW. Program se připraví k dalšímu měření.

3. Vytvoření grafu.

    Máme - li programem dopočítané hodnoty měření, můžeme si vytvořit graf, kliknutím na tlačítko "Graphic". Na obrazovce se nám z námi zadaných hodnot objeví grafický zpracovaný výsledek.
    [viz. obr. 1] Každé dvojhodnotné měření se objeví na plátně jako červená tečka. Průměry délek a šířek jako tenká červená čára, protínající graf. Numerický výsledek se nám vepíše do řádku pod graf.

    [viz. obr. 2] Graf můžeme ještě mírně upravovat. Příkazem Mode > Mode+ můžeme změnit velikost plátna, na kterém je nakreslen graf. Každým kliknutím se plátno zvětší. Příkazem Mode > Mode- se naopak plátno zmenší. Takto můžme vybrat plátno, podle našich požadavků od nejmenšího (5 x 5) až po největší (1280 x 1280). První plátno vybere vždy program sám. Je to vždy plátno optimální, a obvykle ho není třeba měnit.

    [viz. obr. 3] Příkazem Mode > Graphic text pak bychom mohli změnit text pod grafem. Objeví se editační pole, které můžeme přepisovat jak potřebujeme. Každá změna se do obrázku vepíše kliknutím na tlačítko "INSERT". Po upravení textu se formulář uzavře.

    [viz. obr. 4] Graf si můžeme uložit příkazem File > Save. Uloží se nám vše, co je obsaženo v bílém pozadí, jako soubor *bmp. Výsledný uložený obrázek má 610 x 640 pixelů, a velikost 1 561 654 Kb.