DAMyko - Atlas Domov Amatérských Mykologů  

Rejstřík Taxonomie PřihlášeníPřihlášení

Název latinsky  Název česky  Čeleď latinsky  Čeleď česky 
X
Xylaria longipes Dřevnatka dlouhonohá Xylariaceae Dřevnatkovité
Xylaria hypoxylon Dřevnatka parohatá Xylariaceae Dřevnatkovité
Xerula radicata Penízovka kořenující Marasmiaceae Špičkovité
V
Volvariella gloiocephala Kukmák okázalý Pluteaceae Štítovkovité
Volvariella bombycina Kukmák bělovlnný Pluteaceae Štítovkovité
Verpa conica var. conica Kačenka náprstkovitá Morchellaceae Smržovité
Verpa conica var. cerebriformis Kačenka náprstkovitá mozkovitá Morchellaceae Smržovité
Vascellum pratense Pýchavka stlačená Lycoperdaceae Pýchavkovité
T
Tylopilus felleus Hřib žlučník Boletaceae Hřibovité
Tubifera ferruginosa Zlepníček jahodovitý Reticulariaceae
Tubaria hiemalis Kržatka zimní Cortinariaceae Pavučincovité
Tricholomopsis rutilans Šafránka červenožlutá Tricholomataceae Čirůvkovité
Tricholomopsis decora Šafránka ozdobná Tricholomataceae Čirůvkovité
Tricholoma terreum Čirůvka zemní Tricholomataceae Čirůvkovité
Tricholoma portentosum Čirůvka havelka Tricholomataceae Čirůvkovité
Tricholoma equestre Čirůvka zelánka Tricholomataceae Čirůvkovité
Tricholoma cingulatum Čirůvka kroužkatá Tricholomataceae Čirůvkovité
Tremella mesenterica Rosolovka mozkovitá Tremellaceae Rosolovkovité
Trametes versicolor Outkovka pestrá Polyporaceae Chorošovité
Trametes suaveolens Outkovka vonná Polyporaceae Chorošovité
Trametes gibbosa Outkovka hrbatá Polyporaceae Chorošovité
S
Suillus flavidus Klouzek žlutavý Suillaceae Klouzkovité
Suillus collinitus Klouzek žíhaný Suillaceae Klouzkovité
Stemonitopsis typhina Pazdéreček paluškovitý Stemonitidaceae
Stemonitis axifera Pazderek Stemonitidaceae
Sparassis nemecii Kotrč Němcův Sparassidaceae Kotrčovité
Sparassis crispa Kotrč kadeřavý Sparassidaceae Kotrčovité
Schizophyllum commune Klanolístka obecná Schizophyllaceae Klanolískovité
Schizophyllum amplum Mušlovka plstnatá Schizophyllaceae Klanolískovité
Scleroderma verrucosum Pestřec bradavčitý Sclerodermataceae Pestercovité
Scleroderma citrinum Pestřec obecný Sclerodermataceae Pestercovité
Sarcoscypha coccinea Ohnivec šarlatový Sarcoscyphaceae Ohnivcovité
Sarcoscypha austriaca Ohnivec rakouský Sarcoscyphaceae Ohnivcovité
R
Russula virescens Holubinka nazelenalá Russulaceae Holubinkovité
Russula sardonia Holubinka jízlivá Russulaceae Holubinkovité
Russula sanguinaria Holubinka krvavá Russulaceae Holubinkovité
Russula rosea Holubinka sličná Russulaceae Holubinkovité
Russula paludosa Holubinka jahodová Russulaceae Holubinkovité
Russula ochroleuca Holubinka hlínožlutá Russulaceae Holubinkovité
Russula nobilis Holubinka nádherná Russulaceae Holubinkovité
Russula fellea Holubinka žlučová Russulaceae Holubinkovité
Russula emetica Holubinka vrhavka Russulaceae Holubinkovité
Russula decolorans Holubinka odbarvená Russulaceae Holubinkovité
Russula claroflava Holubinka chromová Russulaceae Holubinkovité
Russula acetolens Holubinka žlutá Russulaceae Holubinkovité
Rhytisma acerinum Svraštělka javorová Rhytismataceae Svraštělkovité
Ramaria botrytis Kuřátka květáková Ramariaceae Kuřátkovité
Radulomyces molaris Struhák blanitý Cyphellaceae Číšovcovité
P
Pycnoporus cinnabarinus Outkovka rumělková Polyporaceae Chorošovité
Ptychoverpa bohemica Kačenka česká Morchellaceae Smržovité


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Copyright © DAMyko 2005-2011, pokud není jednoznačně uveden autor. Všechna práva vyhrazena autorům, pokud není uvedeno jinak.
Copyright © by the DAMyko 2005-2011, when no specific author is mentioned. All rights reserved by authors, except when otherwise stated.

Správce stránek - Site Admin: BoLuBol
xA B D E F G H C K L M P R S T V X x