DAMyko - Atlas Domov Amatérských Mykologů  

Rejstřík Taxonomie PřihlášeníPřihlášení

Název latinsky  Název česky  Čeleď latinsky  Čeleď česky 
P
Psathyrella piluliformis Křehutka vodomilná Coprinaceae Hnojníkovité
Pseudohydnum gelatinosum Rosolozub huspenitý Exidiaceae Černorosolovité
Pseudoplectania melaenea Ušíčko jedlové Sarcosomatceae
Pseudoplectania nigrella Ušíčko černé Sarcosomataceae
Psilocybe moravica Lysohlávka moravská Strophariaceae Límcovkovité
Ptychoverpa bohemica Kačenka česká Morchellaceae Smržovité
Pycnoporus cinnabarinus Outkovka rumělková Polyporaceae Chorošovité
R
Radulomyces molaris Struhák blanitý Cyphellaceae Číšovcovité
Ramaria botrytis Kuřátka květáková Ramariaceae Kuřátkovité
Rhytisma acerinum Svraštělka javorová Rhytismataceae Svraštělkovité
Russula acetolens Holubinka žlutá Russulaceae Holubinkovité
Russula claroflava Holubinka chromová Russulaceae Holubinkovité
Russula decolorans Holubinka odbarvená Russulaceae Holubinkovité
Russula emetica Holubinka vrhavka Russulaceae Holubinkovité
Russula fellea Holubinka žlučová Russulaceae Holubinkovité
Russula nobilis Holubinka nádherná Russulaceae Holubinkovité
Russula ochroleuca Holubinka hlínožlutá Russulaceae Holubinkovité
Russula paludosa Holubinka jahodová Russulaceae Holubinkovité
Russula rosea Holubinka sličná Russulaceae Holubinkovité
Russula sanguinaria Holubinka krvavá Russulaceae Holubinkovité
Russula sardonia Holubinka jízlivá Russulaceae Holubinkovité
Russula virescens Holubinka nazelenalá Russulaceae Holubinkovité
S
Sarcoscypha austriaca Ohnivec rakouský Sarcoscyphaceae Ohnivcovité
Sarcoscypha coccinea Ohnivec šarlatový Sarcoscyphaceae Ohnivcovité
Scleroderma citrinum Pestřec obecný Sclerodermataceae Pestercovité
Scleroderma verrucosum Pestřec bradavčitý Sclerodermataceae Pestercovité
Schizophyllum amplum Mušlovka plstnatá Schizophyllaceae Klanolískovité
Schizophyllum commune Klanolístka obecná Schizophyllaceae Klanolískovité
Sparassis crispa Kotrč kadeřavý Sparassidaceae Kotrčovité
Sparassis nemecii Kotrč Němcův Sparassidaceae Kotrčovité
Stemonitis axifera Pazderek Stemonitidaceae
Stemonitopsis typhina Pazdéreček paluškovitý Stemonitidaceae
Suillus collinitus Klouzek žíhaný Suillaceae Klouzkovité
Suillus flavidus Klouzek žlutavý Suillaceae Klouzkovité
T
Trametes gibbosa Outkovka hrbatá Polyporaceae Chorošovité
Trametes suaveolens Outkovka vonná Polyporaceae Chorošovité
Trametes versicolor Outkovka pestrá Polyporaceae Chorošovité
Tremella mesenterica Rosolovka mozkovitá Tremellaceae Rosolovkovité
Tricholoma cingulatum Čirůvka kroužkatá Tricholomataceae Čirůvkovité
Tricholoma equestre Čirůvka zelánka Tricholomataceae Čirůvkovité
Tricholoma portentosum Čirůvka havelka Tricholomataceae Čirůvkovité
Tricholoma terreum Čirůvka zemní Tricholomataceae Čirůvkovité
Tricholomopsis decora Šafránka ozdobná Tricholomataceae Čirůvkovité
Tricholomopsis rutilans Šafránka červenožlutá Tricholomataceae Čirůvkovité
Tubaria hiemalis Kržatka zimní Cortinariaceae Pavučincovité
Tubifera ferruginosa Zlepníček jahodovitý Reticulariaceae
Tylopilus felleus Hřib žlučník Boletaceae Hřibovité
V
Vascellum pratense Pýchavka stlačená Lycoperdaceae Pýchavkovité
Verpa conica var. cerebriformis Kačenka náprstkovitá mozkovitá Morchellaceae Smržovité
Verpa conica var. conica Kačenka náprstkovitá Morchellaceae Smržovité


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Copyright © DAMyko 2005-2011, pokud není jednoznačně uveden autor. Všechna práva vyhrazena autorům, pokud není uvedeno jinak.
Copyright © by the DAMyko 2005-2011, when no specific author is mentioned. All rights reserved by authors, except when otherwise stated.

Správce stránek - Site Admin: BoLuBol
xA B D E F G H C K L M P R S T V X x